Rouvoet adviseert Koningin: onderzoek mogelijkheden meerderheidskabinet

ANP-12873698-Rouvoet-advies-koningin-610dinsdag 07 september 2010 11:34

ChristenUnie-fractieleider André Rouvoet heeft de Koningin vandaag geadviseerd om een informateur te benoemen, liefst politiek onafhankelijk, met de opdracht om op zeer korte termijn de resterende mogelijkheden tot een stabiel meerderheidskabinet te inventariseren, en bij alle fracties te peilen of er bereidheid is daaraan deel te nemen. Rouvoet stelt in het advies vast dat er tot nu toe twee meerderheidskabinetten 'onmogelijk' zijn gebleken, Paarsplus en de Wildersvariant. Ook de minderheidsvariant (VVD/CDA met gedoogsteun PVV), die de ChristenUnie al eerder 'de slechtst denkbare optie' noemde, beschouwt Rouvoet als passé.

Rouvoet noemt het in een reactie een 'slechte gedachte' dat Wilders nu wel weer aan tafel wil met CDA en VVD. "Dat is precies het type wispelturigheid dat dit rechtse minderheidskabinet zo labiel maakt", zei Rouvoet tijdens een persconferentie. De ChristenUnie-leider noemde het bovendien curieus dat Wilders aangeeft dat het CDA nu weer mag aanschuiven, nu Ab Klink uit de fractie is gestapt. "Ik zou me nog eens achter oren krabben", zei Rouvoet. Wilders gaat in zijn ogen respectloos om met het CDA en leden van de fractie. "Dat is tekenend voor de labiliteit."

De letterlijke tekst van het advies aan Hare Majesteit:

Sinds de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 9 juni j.l. zijn inmiddels al bijna drie maanden verstreken, zonder dat er zicht is gekomen op een spoedig aantreden van een kabinet dat kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de beide Kamers der Staten-Generaal.

Tegelijk is het met het oog op de financieel-economische situatie van Nederland zeer urgent dat de met het oog op het herstel van de overheidsfinanciën vereiste maatregelen worden genomen. De spoedige totstandkoming van een stabiel meerderheidskabinet is daarvoor een voorwaarde.

Van de verschillende meerderheidskabinetten die op basis van de verkiezingsuitslag tot de mogelijkheden behoorden, is in de afgelopen maanden een tweetal onmogelijk gebleken. Om te voorkomen dat ons land het voor langere tijd zonder een missionair kabinet moet stellen, rust op alle betrokkenen een grote verantwoordelijkheid om andere mogelijke meerderheidskabinetten serieus te verkennen en niet op voorhand uit te sluiten.

In dit licht mag ik u namens de fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer in overweging geven een informateur te benoemen met de opdracht om op zeer korte termijn de resterende mogelijkheden tot een stabiel meerderheidskabinet, alsmede de bereidheid van alle fracties om daaraan deel te nemen te inventariseren.

Deze verkenning kan worden vervolgd met een nieuwe informatieopdracht op basis van de in eerste aanleg verkregen bevindingen. Dit zou kunnen leiden tot een opdracht aan één of meer informateurs om voor de meest voor de hand liggende variant een concept-regeerakkoord te schrijven.

De fractie van de ChristenUnie wenst u de wijsheid van God toe bij het nemen van uw beslissingen.

(Foto: ANP / Phil Nijhuis)

 

Labels
André Rouvoet
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Rouvoet adviseert Koningin: onderzoek mogelijkheden meerderheidskabinet'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2010 > september