ChristenUnie: Zorgvuldig omgaan met diepe plassen

ARIESLOB-2OKT2010-ACTIEDAGSPOORBOOG-INGESPREK26-01-2011 16:08 26-01-2011 16:08

Er moet meer duidelijkheid komen over de toekomst van diepe plassen waar vroeger zand uit is gewonnen. Dat vindt Arie Slob, Kamerlid van de ChristenUnie: ,,Maatschappelijke onrust zoals bijvoorbeeld rondom het Mobagat bij Lunteren moeten we in de toekomst voorkomen." De ChristenUnie heeft hierover vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur & Milieu.

In december is er een handreiking gepubliceerd over de herinrichting van diepe plassen. Hierin is geregeld onder welke voorwaarden slib in diepe plassen kan worden gestort. “De handreiking is beter dan de vorige versie die veel vragen opriep, maar ik ben nog niet gerust gesteld”.

Volgens de ChristenUnie zijn in de waterplannen van zowel het rijk als de provincies vaak geen doelstellingen voor waterkwaliteit in deze plassen vastgelegd. “Waaraan moet dan worden getoetst als er een verzoek komt om te mogen storten?” Volgens de ChristenUnie zijn er locaties nodig waar slib kan worden gestort. “We moeten echter voorkomen dat ecologisch waardevolle wateren verondiept worden met overtollige lichtverontreinigde grond of baggerspecie. Ook moet duidelijk zijn wie aansprakelijk is voor de consequenties”.

Een mogelijke oplossing is volgens de ChristenUnie de vrijliggende diepe plassen in 2015 onder de Europese Kaderrichtlijn Water te brengen zodat ze beter beschermd zijn. Verder pleit de ChristenUnie ervoor de waterkwaliteit tijdens de stortfase permanent te volgen en de maximale storttermijn te halveren. Slob: “Dit is nu tien jaar. Dat is een erg lange verstoring voor de mensen, de omgeving en het aquatisch ecosysteem”.

Labels
Arie Slob
Natuur en Milieu
Tweede Kamer
Water

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > januari

Geen berichten gevonden