ChristenUnie: geef gokmarkt niet vrij

banner gokhal16-02-2011 12:46 16-02-2011 12:46

De ChristenUnie roept het kabinet op om af te zien van hun plan om Holland Casino te privatiseren. Volgens Tweede Kamerlid Arie Slob brengt dit kabinetsvoorstel grote risico’s met zich mee: ,,Bij het privatiseren van Holland Casino verlies je de mogelijkheid om gokverslaving, illegaliteit en criminaliteit tegen te gaan. Een forse toename van buitenlandse gokbedrijven maakt een gecontroleerd kansspelbeleid vrijwel onmogelijk.” Hierover zal Slob een motie indienen tijdens het korte debat woensdag over staatsdeelnemingen.

Het doel van het huidige kansspelbeleid is het tegengaan van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. Slob: ,,Om deze doelen te behalen is een staatsmonopolie voor casinospelen noodzakelijk. Bij een vrijgegeven markt is het toezicht op en het stellen van eisen aan buitenlandse gokbedrijven heel lastig.”

De ChristenUnie roept het kabinet ook op zich nog sterker in te zetten voor het tegengaan van gokverslaving. Slob: ,,Bij Holland Casino hebben we zicht op de omvang en de ernst van gokverslaving. Bij een open markt raken verslaafden eerder uit beeld. Dit bemoeilijkt de hulpverlening.” Mede om deze reden was de ChristenUnie in de vorige kabinetsperiode al fel tegen de verkoop van het staatsgokbedrijf.

De ChristenUnie heeft hierover de volgende motie ingediend:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat tijdens het Algemeen Overleg Staatsdeelnemingen gesproken is over een mogelijke privatisering van Holland Casino,

constaterende, dat het tegengaan van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit de hoofddoelen zijn van het kansspelbeleid,

overwegende dat daarom Holland Casino – onder strenge restricties – het alleenrecht heeft op het aanbieden van casinospelen,

overwegende dat ook voormalig minister Hirsch Ballin een monopolie voor casinospelen noodzakelijk achtte om een restrictief kansspelbeleid te kunnen voeren,

van mening, dat het vrijgeven van de kansspelmarkt een groot risico met zich meebrengt voor een gecontroleerd kansspelbeleid, mede door een toename van het aanbod van buitenlandse (internet)kansspelaanbieders,

verzoekt de regering vast te houden aan het – eerder door minister Hirsch Ballin ingezette -  restrictieve kansspelbeleid en versterkt in te zetten op het verder tegengaan van kansspelverslaving en om die reden niet over te gaan tot privatisering van Holland Casino;

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > februari

Geen berichten gevonden