Waarom de ChristenUnie voor de langstudeerdersmaatregel heeft gestemd

Rouvoet - foto Marie Cecile Thijsdonderdag 28 april 2011 20:52

De ChristenUnie heeft – na zorgvuldige afweging - ingestemd met het wetsvoorstel over de langstudeerdersmaatregel. Studenten in het hoger onderwijs mogen zowel tijdens hun bachelor als tijdens hun master opleiding een jaar uitlopen, bij een langere vertraging volgt een wettelijke verhoging van het collegegeld. Fractievoorzitter André Rouvoet: “Er is tegemoetgekomen aan belangrijke kritiekpunten die wij hadden, onder andere op het punt van rechtszekerheid. Het is goed dat de regering er, ook onder druk van de Kamer, voor gekozen heeft om het oorspronkelijke voorstel om de maatregel al komende september te laten ingaan heeft laten varen en alles een jaar uit te stellen.”

Rouvoet is blij dat het voorstel van de ChristenUnie-fractie voor een hardheidsclausule is aangenomen, zodat de instellingen financiële regels moeten opstellen voor die studenten, voor wie een verhoogd collegegeld wel heel erg hard zou zijn: “Als gevolg van deze verbeteringen in het voorstel van staatssecretaris Zijlstra heeft de fractie er uiteindelijk zijn steun aan kunnen geven. Daarbij speelde natuurlijk ook een rol dat de ChristenUnie in het eigen verkiezingsprogramma óók een langstudeerdersmaatregel had opgenomen.”

Jaarlijks gaat er veel geld naar onderwijsinstellingen en studenten. Rouvoet: “Als studenten er dan voor kiezen om andere prioriteiten te stellen dan de opleiding en daardoor meer dan twee jaar uitlopen dan mogen we hen volgens mij ook vragen daar financiële verantwoordelijkheid voor te nemen.”

Uitzondering
De meerderheid van de Tweede Kamer heeft een amendement gesteund van de ChristenUnie die instellingen verplicht om regels te maken voor uitzonderingsgevallen. Rouvoet: “Hierdoor wordt er gelukkig rekening gehouden met studenten met een handicap, ziekte, bijzondere familieomstandigheden of studenten die zwanger zijn.”

Labels
André Rouvoet
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > april

Geen berichten gevonden