Voordewind: stop subsidie aan Palestijnse Autoriteit

vlaggen israel palestina01-08-2011 17:12 01-08-2011 17:12

De ChristenUnie wil dat minister Rosenthal de subsidie aan de Palestijnse Autoriteit (PA) per direct stopzet totdat duidelijk wordt dat de Palestijnse organisatie niet langer het zelfmoordterrorisme verheerlijkt. Buitenlandwoordvoerder Joël Voordewind: “Rosenthal kan niet langer volhouden dat de Palestijnse Autoriteit een vreedzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict nastreeft. Het is belangrijk dat de minister nu een belangrijk signaal afgeeft aan Abbas, de leider van de autoriteit. Het verheerlijken van zelfmoordterrorisme mag en kan niet langer zonder gevolgen gaan.”

Voordewind wijst bovendien op de aangenomen motie Van der Staaij/Voordewind die de regering verzoekt de Nederlandse subsidie aan de Palestijnse Autoriteit stop te zetten indien zij geen ernst maakt met het stoppen met deze walgelijke praktijken. “Helaas zijn er talloze voorbeelden waarbij er pleinen en straten worden genoemd naar zelfmoordterroristen onder het toeziend oog van de Palestijnse Autoriteit en ontvangen terroristen die gevangen zitten zelfs een financiële vergoeding. De Minister heeft eerder laten weten dat wanneer deze praktijken structurele vormen aannemen dit inderdaad consequenties heeft voor de internationale steun aan de PA. De tijd is nu aangebroken om deze woorden in praktijk te brengen.”


Schriftelijke vragen namens het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken:

 1. Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Abbas’ advisor: PA should honor “Martyrs” and not worry about donors’ grants[1]’? Heeft u tevens kennisgenomen van het artikel: ‘PA to pay salaries to all terrorists in Israeli prisons[2]’?
 2. Kunt u bevestigen dat de adviseur van PA-leider Abbas, dhr. Sabri Saidam, recentelijk heeft verklaard dat de Palestijnse Autoriteit haar beleid om martelaren, c.q. (zelfmoord)terroristen, te verheerlijken zal continueren en zich niet druk moet maken over de mogelijkheid dat landen mogelijk de subsidiestroom naar de Palestijnse Autoriteit zal stopzetten? Kunt u tevens bevestigen dat dhr. Saida enkele maanden geleden zijn steun heeft uitgesproken voor het benoemen van een plein naar de terrorist Dalal Mughrabi? Klopt het bovendien dat dhr. Saida onlangs in het officiële blad van de Palestijnse Autoriteit heeft verklaard dat hij het ernstig betreurd dat sommigen martelaren, c.q. (zelfmoord)terroristen, als een last beschouwen omdat zij economische belangen en subsidiestromen in gevaar brengen? Kunt u tot slot inhoudelijk reageren op het artikel van dhr. Saida zoals geciteerd in het stuk van de Palestinian Media Watch?
 3. Kan de Minister de berichten bevestigen dat de Palestijnse Autoriteit een wet in werking heeft gesteld die regelt dat alle Palestijnse en Israëlische Arabieren die in Israël vastzitten wegens terroristische activiteiten aanspraak kunnen maken op een maandelijkse uitbetaling van salaris? Is het juist dat gevangenen die een celstraf van langer dan 20 jaar moeten uitzitten kunnen rekenen op een hoger salaris dan zij die een kortere straf moeten uitzitten? Klopt het tevens dat de Palestijnse Autoriteit financiële vergoedingen uitreikt aan nabestaanden van zelfmoordterroristen?
 4. Hoe verhouden de bovengenoemde uitspraken gedaan door de Palestijnse Autoriteit zich tot de beantwoording van voorgaande schriftelijke vragen[3] door de Minister, namelijk dat het verheerlijken van geweld voor de Nederlandse regering onaanvaardbaar is maar dat ze “geen aanwijzingen heeft ontvangen dat het hier gaat om een structurele kwestie” en dat de minister niet de mening deelt dat de Palestijnse Autoriteit hiermee afstand neemt van de tweestatenoplossing? Geven bovenstaande uitspraken er aanleiding toe om deze conclusie te herzien? Zo nee, waarom niet?
 5. Hoe verhouden de bovengenoemde uitspraken zich tot de aangenomen motie Van der Staaij/Voordewind[4] welke de regering verzoekt haar bilaterale subsidie alsmede de EU-subsidie aan de Palestijnse Autoriteit te stoppen indien er geen concrete en effectieve maatregelen worden genomen om het verheerlijken en vergoeilijken van terrorisme tegen te gaan? Deelt de Minister de conclusie dat de Palestijnse Autoriteit niet alleen verzaakt dergelijke maatregelen te nemen maar zelfs het verheerlijken en vergoeilijken van het terrorisme actief uitdraagt? Zo nee, waarom niet?


  [1] http://www.pwm.org.il , 31 juli 2011
  [2] http://www.pwm.org.il, 20 mei 2011
  [3] Antwoord vragen Voordewind over ‘de verheerlijking van zelfmoordterrorisme op de staatstelevisie van de Palestijnse autoriteit’, 2011D23382, 3 mei 2011
  [4] Motie Van der Staaij/Voordewind over subsidie aan de Palestijnse Autoriteit, 21501-02 Nr. 1039, 17 maart 2011
Labels
Buitenlands beleid
Israël
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > augustus

Geen berichten gevonden