Kuiper: zekerheid over een toekomstbestendige hypotheekrenteaftrek

01-11-2011 15:56 01-11-2011 15:56

Vanmiddag heeft de Eerste Kamer een motie aangenomen van ChristenUnie-senator Roel Kuiper. In deze motie wordt de regering verzocht een commissie in te stellen die studie doet naar een meer toekomstbestendig stelsel van hypotheekrenteaftrek. "Iedereen weet dat er een keer moet worden gesleuteld aan de hypotheekrenteaftrek. Mensen hebben behoefte aan zekerheid voor de lange termijn.", aldus Kuiper.

Lees hier de hele motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

van mening, dat het huidige stelsel van hypotheekrenteaftrek op termijn aan herziening

toe is,

overwegend, dat die herziening recht moet doen aan de positie van huidige

huizenbezitters en tevens onevenwichtigheden en ongewenste effecten moeten

verminderen om een toekomstbestendige en goed functionerende woningmarkt te

verzekeren,

voorts overwegend, dat

- een herziening de toegankelijkheid en betaalbaarheid van koopwoningen voor nieuwe

generaties moet bevorderen;

- een herziening moet leiden tot vermindering van private schulden bij burgers;

- het huidige stelsel een groot beslag legt op de algemene middelen,

- de hypotheekrenteaftrek bedoeld is om eigenwoningbezit te bevorderen voor mensen

met een laag en gemiddeld inkomen,

verzoekt de regering een commissie in te stellen die studie doet naar een meer

toekomstbestendig stelsel van hypotheekrenteaftrek, die rekening houdt met

bovenstaande overwegingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiper

Labels
Eerste Kamer
Roel Kuiper
Wonen & Ruimtelijke ordening

« Terug

Reacties op 'Kuiper: zekerheid over een toekomstbestendige hypotheekrenteaftrek'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2011 > november

Geen berichten gevonden