ChristenUnie wil duidelijkheid over inzet kerken bij integratie

cynthia+ortega+tweede+kamer-61015-11-2011 17:19 15-11-2011 17:19

De ChristenUnie vindt dat minister Donner met een duidelijk plan moet komen hoe hij vrijwilligersorganisaties, waaronder kerken, wil inzetten bij zijn integratievisie. In deze visie worden zij bij het proces van integratie, binding en burgerschap organisaties op hun verantwoordelijkheid binnen de samenleving aangesproken. Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn: ,,De ChristenUnie is een warm voorstander van het mobiliseren van de kracht van gemeenschappen in een samenleving. Daarvoor moeten ze wel alle ruimte krijgen. Geloofsgemeenschappen die zelf niet eens huisvestiging kunnen vinden, kunnen nooit daklozen een warm bed aanbieden.”

De ChristenUnie ziet dat het kabinet met de integratievisie een aantal voorzichtige stappen worden gezet om te komen tot een inclusieve samenleving, waarbij naast de zelfredzaamheid van het individu ook een beroep wordt gedaan op de samenleving. Kerken en vrijwilligersorganisaties hebben volgens minister Donner verantwoordelijkheid als het gaat om de integratie van burgers met een beperking.

De verantwoordelijkheden kunnen volgens de ChristenUnie niet zomaar bij kerken en andere vrijwilligersorganisaties neergelegd worden zonder hen in staat te stellen om deze taken ook goed uit te voeren. Volgens de partij moet er dan boter bij de vis worden geleverd. ,,Ik merk in gesprekken met vrijwilligers, diakenen en geestelijke leiders dat zij welwillend zijn om meer verantwoordelijkheid binnen de samenleving op zich te nemen. Maar een vrijwilliger kan zich niet optimaal inzetten als het hem aan kennis ontbreekt. De minister moet met concrete voorstellen komen op het gebied van (kerkelijke) huisvesting, arbeid en zorg, deskundigheidsbevordering, vergoedingen in gemaakte kosten of fiscale faciliteiten. Daarmee kan het waardevolle werk van de kerken en vrijwilligers worden vergemakkelijkt en is de kans van slagen vele malen groter.” aldus het Kamerlid.

Ortega-Martijn zal de minister bevragen hoe een respectvolle samenleving kan worden bevorderd. Een inclusieve samenleving ontstaat niet vanzelf. De ChristenUnie pleit voor het Handvest Verantwoordelijk Burgerschap. Ortega: ,,Dit Handvest moet een duidelijke omschrijving bevatten van de rechten en plichten van alle Nederlandse burgers, zowel geboren Nederlanders als nieuwkomers. Anders blijft het bij goedbedoelde voornemens.”

Labels
Cynthia Ortega
Integratie
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > november

Geen berichten gevonden