Wiegman: Oplossing riettelers Weerribben dichtbij

Esmee Wiegman knot wilgen24-11-2011 22:18 24-11-2011 22:18

Esmé Wiegman heeft zich met succes hard gemaakt voor de rietsnijders in De Weerribben. Het ChristenUnie Kamerlid riep staatssecretaris Bleker tijdens het debat in de Tweede Kamer op om de subsidiestop voor de ondernemers in het natuurgebied terug te draaien. Tijdens het debat in de Kamer heeft de staatssecretaris andermaal gezegd dat er gewerkt wordt aan een oplossing en dat hij een oplossing hoopt te hebben voor de begrotingsbehandeling over anderhalve week. Wiegman: ,,Dit is een voorzichtige stap in de goede richting. De ChristenUnie blijft zich hard maken voor het subsidiebehoud van de ondernemers in de Weerribben.”

Wiegman: ,,Voor de rietsnijders is het van groot belang dat er duidelijkheid komt. Zowel met economisch rendabele rietteelt als met natuurbeheer zonder financiële middelen worden de Natura 2000-doelen niet gehaald en maakt het riet plaats voor een verwilderd bos. Daarmee wordt de investering van 3 miljoen euro van een aantal jaar geleden compleet weg gegooid.”

In 2009 tot 2011 is met het rietlandbeheer nadrukkelijk ingezet op het beheer van de N2000-doelenstellingen en zijn daar goede resultaten mee gehaald. Dat was de insteek van het kabinet met de rietimpuls destijds. Ernst Cramer maakte zich destijds succesvol hard voor het behoud van de subsidie. “Door het schrappen van de Rijksbijdrage zal het grote aantal hectares dat beheerd wordt door de rietsnijders bij Staatsbosbeheer weer achteruit hollen. Dit terwijl het vooruitzicht was dat alle rietland conform Subsidie Natuur en Landschapsbeheer (en dus N2000) doelen zou worden beheerd. Juist voor 2012 en 2013 zou de staatssecretaris daar nog voor moeten staan, daarna is het immers de taak van de provincie.” aldus het Kamerlid.

Voor meer informatie:
http://tinyurl.com/d82uzxp

Labels
Esmé Wiegman
Natuur en Milieu
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > november

Geen berichten gevonden