ChristenUnie hekelt regelzucht thuisonderwijs

telraamhp15-12-2011 14:46 15-12-2011 14:46

De ChristenUnie vindt dat ouders die richtingbezwaren hebben op basis van levensbeschouwing, het recht op vrijstelling van de leerplicht moeten blijven behouden. Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn vindt het onnodig hier extra regels voor te verzinnen: ,,Ouders blijken op een gewetensvolle manier thuisonderwijs te geven. Kinderen ondervinden geen nadelen in het vervolgonderwijs, zo blijkt ook uit het onderzoek.” De ChristenUnie geeft geen steun aan de kabinetsplannen.

Toch kiest de minister ervoor om iedereen die is vrijgesteld van de leerplicht straks te onderwerpen aan overheidstoezicht. De greep van de overheid wordt blijkbaar ook bij het niet-bekostigd onderwijs vergroot. De ChristenUnie is daar geen voorstander van. Ortega-Martijn: ,,Het is uiteraard zaak alert te blijven op de belangen van het kind, maar dat is wat anders dan incidentenpolitiek te bedrijven via een wetswijziging en toenemend overheidstoezicht te organiseren. Het recht van ouders op vrijstelling van onderwijs is sterk ingekaderd. Het heeft in de praktijk geen aanzuigende werking en wordt niet misbruikt. Nota bene worden mensen die al aangetoond hebben dat ze zijn vrijgesteld van de Leerplicht, straks ook nog inhoudelijk door de Leerplichtambtenaar beoordeeld. Die rol zou beperkt moeten blijven tot toetsing van het recht op vrijstelling.”

Tot nu toe beperkt de wettelijke taak van de gemeente ten aanzien van onderwijs zich primair tot onderwijshuisvesting en het handhaven van de leerplicht. De ChristenUnie wil dit graag zo houden, al zoeken gemeenten de grenzen van hun taken ten aanzien van onderwijs helaas wel op.

De onderwijsbevoegdheden van gemeenten worden door de minister nu uitgebreid tot onder meer inhoudelijke toetsing van het taalniveau, het maken van een plan van aanpak, toetsing van het onderwijsconcept (via extern deskundig advies) en bovendien komt er een jaarlijks voortgangsgesprek tussen leerplichtambtenaar en ouders en kinderen. Ortega-Martijn: ,,Vooral het voorstel van een voortgangsgesprek is moeilijk te rijmen met de opmerking van de minister dat de leerplichtambtenaar niet inhoudelijk toetst.”

In de artikelen 245 en 247 van het Burgerlijk Wetboek staan waarborgen voor het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen. De Kinderbeschermingswetgeving zou volgens Ortega-Martijn het aangrijpingspunt moeten zijn voor de overheid om de rechten van kinderen te kunnen waarborgen.

De ChristenUnie stemt niet in met een wetswijziging en toenemend toezicht. De minister kan beter met het thuisonderwijsveld in gesprek blijven, in plaats van in gesprek te gaan met brancheorganisatie Ingrado en gemeenten. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat juist de ouders zelf hierbij worden betrokken.

 

Labels
Cynthia Ortega
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > december

Geen berichten gevonden