Wiegman: nazorg boeren na ruiming moet beter

2011 Arie Slob en Esme Wiegman tijdens debat PGB Foto Arjo Kleinhuis21-03-2012 12:02 21-03-2012 12:02

De ChristenUnie wil dat er betere nazorg komt voor boeren die te maken krijgen met een gedwongen ruiming van hun veestapel bij een ontdekte dierziekte. Tweede Kamerlid Esmé Wiegman heeft hierover schriftelijke vragen gesteld na een persoonlijk gesprek met getroffen boeren. Wiegman: ,,Er wordt onvoldoende stil gestaan bij de impact die een ruiming heeft op het leven van de boer en zijn gezin. Het ontbreken van goede nazorg zorgt voor zoveel schade en doet het vertrouwen in de overheid geen goed. Na de MKZ-ruimingen in 2001 heeft het hier aan ontbroken, maar ik wil ook weten of dit goed wordt opgepakt bij de boer waar afgelopen maandag kalkoenen zijn geruimd.”

Schriftelijke vragen namens het lid Wiegman – Van Meppelen Scheppink aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, over nazorg bij ruiming in de veehouderij om dierziekte.

1. Bestaat er volgens u behoefte aan nazorg voor gezinnen en eigenaren van veehouderijen, die een ruiming vanwege een dierziekte moeten meemaken? Zo ja, op welke terreinen en in welke vormen is volgens u behoefte aan nazorg?

2. Is het juist dat ten tijde van de MKZ-ruimingen in 2001 geen enkele vorm van nazorg beschikbaar was voor de getroffen gezinnen en andere bij het bedrijf betrokkenen? Zo nee, welke nazorg heeft er dan plaatsgevonden?

3. Is er nu nazorg beschikbaar voor veehouderijen die vanwege een dierziekte worden geruimd? Zo ja, in welke vorm? Welke lessen zijn daarbij getrokken uit de MKZ-crisis en de bestrijding van de Q-koorts?

Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > maart

Geen berichten gevonden