ChristenUnie: voorkom extra trauma’s asielkinderen

asielkinderendonderdag 31 januari 2013 13:53

De ChristenUnie wil dat het gesleep met asielzoekerskinderen tijdens de asielprocedure stopt. Kamerlid Joël Voordewind heeft hierover vragen gesteld aan de staatssecretaris van Justitie, Fred Teeven, naar aanleiding van een publicatie van de Werkgroep ‘Kind in AZC’. ,,Er zijn mij verschillende schrijnende situaties bekend waarbij families met jonge kinderen, die geworteld zijn in hun eigen gemeente, eigen scholen, vriendjes en vriendinnetjes zomaar moeten vertrekken naar een voor hen onbekende situatie. De onduidelijkheid die voor hen bestaat of ze mogen blijven of moeten vertrekken is al erg genoeg. Dit gesol met kinderen moet stoppen. Vaak verhuizen is schadelijk voor het kind en mogelijk in strijd met het kinderrechtenverdrag. Ik hoop dat de staatssecretaris met dit rapport in zijn hand maatregelen zal treffen zodat deze kinderen niet meer dan nodig verplaatst worden”, aldus Voordewind.

Schriftelijke vragen namens het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Justitie over de publicatie ‘Ontheemd: de verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland’ van de Werkgroep Kind in AZC.

1)      Heeft u kennisgenomen van de publicatie ‘Ontheemd: De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland’?

2)      Wanneer kunnen kan de Kamer de bevindingen van het onderzoek door het Centraal Orgaan Asielzoekers over de verhuizingen van asielzoekerskinderen verwachten? Is het juist te stellen dat het COA het onderzoek, wat op verzoek van de Kamer heeft plaatsgevonden, beperkt heeft ingevuld door alleen het totaal aantal verhuizingen in 2012 te registreren? Zo ja, waarom is dit het geval? Zo nee, heeft u ook zicht op het totaal aantal verhuizingen van een kind tijdens een gemiddelde asielprocedure, inclusief de wijziging van de Vreemdelingenwet van afgelopen juli 2010?

3)      Kunt u de bevindingen van het rapport, namelijk dat kinderen van asielzoekers gemiddeld tien keer vaker verhuizen als een Nederlands kind, bevestigen? Zo nee, over welke informatie beschikt u wel? Deelt u de zorgen van de opstellers van het rapport dat deze vele verhuizingen in potentie schade kunnen aanbrengen aan asielkinderen welke al vaak te kampen hebben met traumatische ervaringen? Zo nee, waarom niet? Deelt u tevens de conclusie dat deze situatie op gespannen voet staat met de verplichtingen van Nederland die voortvloeien uit het Kinderrechtenverdrag. Kunt u in uw beantwoording in het bijzonder ingaan op deze situatie zich verhoudt tot Artikel 2, 3, 6, 12, 19, 24, 28 en 29 van het Verdrag? 

4)      Bent u met mij van mening dat het aantal verhuizingen van gezinnen met kinderen drastisch verminderd dienen te worden? Bent u bereid toe te zeggen dat een gezin met kinderen in een asielprocedure tijdens deze procedure zoveel mogelijk op één vaste plek zal worden opgevangen? Zo nee, waarom niet?

5)      Bent u bereid de Kamer per brief een inhoudelijke reactie te sturen op de bevindingen en aanbevelingen op dit rapport? Bent u tevens bereid deze brief samen met de bevindingen van het COA-rapport naar de Kamer te sturen? Zo nee, waarom niet?

Voordewind stelde eerder al vragen over asielkinderen die soms na jarenlang ergens hebben gewoond voor onduidelijke redenen naar een volstrekt andere locaties moeten verhuizen.

 

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: voorkom extra trauma’s asielkinderen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > januari

Geen berichten gevonden