ChristenUnie: pensioenakkoord goed voor oud én jong

Carola Schouten-865-860818-12-2013 14:50 18-12-2013 14:50

Ook voor jongeren moet het mogelijk blijven een goed pensioen op te bouwen. Daarom heeft de ChristenUnie met het kabinet, de coalitie, D66 en SGP afspraken gemaakt over de hervorming van de pensioenen. Tweede Kamerlid Carola Schouten: ,,De plannen die er lagen waren slecht voor jongeren, hielpen de zzp’ers niet en voorzag niet in een oplossing voor een veranderende arbeidsmarkt. Die plannen zijn mede onder druk van de ChristenUnie op positieve wijze bijgesteld.” Schouten is ingenomen met het feit dat het voorstel uit het ChristenUnie-programma om met de pensioenpremie de hypotheekschuld van het huis af te lossen, mogelijk wordt.

Nu mensen langer werken, kunnen ze ook langer pensioen opbouwen. Hierdoor kan de jaarlijkse pensioenopbouw worden verminderd, met lagere premies tot gevolg. Deelnemers krijgen meer vrije bestedingsruimte voor eigen besparingen zoals aflossing op de hypotheek of consumptie, wat weer goed is voor het economisch herstel.

Hogere opbouwpercentage
In de nieuwe voorstellen geldt vanaf 2015 een opbouwpercentage van 1,875% (voor pensioen op basis van middelloon), in plaats van de voorgenomen 1,75%. Schouten: ,,Hier hebben we als ChristenUnie heel stevig op ingezet. Het moet voor de jongeren van vandaag mogelijk blijven om voor een goed pensioen te sparen. Met dit opbouwpercentage kan in 40 jaar werken een pensioen worden opgebouwd van 75% van het gemiddelde inkomen.” De aftopping van het pensioengevend inkomen blijft zoals in het oorspronkelijke voorstel en in lijn met het Sociaal Akkoord op €100.000.

Daarnaast zijn in het akkoord afspraken gemaakt over een aantal waarborgen om ervoor te zorgen dat een lagere pensioenopbouw ook daadwerkelijk leidt tot een daling van de pensioenpremie. Deze premiewaarborgen borgen ook een evenwichtige belangenbehartiging van alle generaties. Zo zal De Nederlandsche Bank de bevoegdheid krijgen een generatie-evenwichtstoets uit te voeren of het besluit tot vaststelling van de premies in het belang van alle generaties tot stand is gekomen. DNB heeft vervolgens de mogelijkheid in te grijpen als dat niet het geval is.

ZZP'ers
Voor zzp’ers wordt de mogelijkheid tot pensioenopbouw versterkt. In navolging van de Begrotingsafspraken 2014 wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een pensioenregeling voor zzp'ers. Schouten: ,,Het probleem van zzp’ers is nu dat, als ze weinig opdrachten hebben en onverhoopt in de bijstand terecht komen, ze eerst hun pensioenpot moeten opmaken. Nu komt er een regeling die het pensioenvermogen beschermt, als er een beroep wordt gedaan op de bijstand.”

Hypotheek aflossen met pensioenpremie
Om het pensioenstelsel aan te sluiten op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt komt er in 2014 een brede dialoog over de toekomst van het pensioenstelsel en als onderdeel daarvan wordt de SER om advies gevraagd. Schouten: ,,Hier zal het voorstel van de Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU) om het werknemersdeel van de pensioenpremie te gebruiken voor een extra aflossing van de hypotheek worden betrokken en op kort mogelijke termijn ingepast. Dat is winst voor jonge mensen die nu bijvoorbeeld met een restschuld te maken hebben.”

Om de voorstellen financieel te dekken trekt het kabinet onder meer het wetsvoorstel tot invoering van de excedentregelingen in. Daarnaast gaat de leeftijdsgrens van de mobiliteitsbonus voor uitkeringsgerechtigden – passend bij de verhoging van de pensioenleeftijd en de sterk gestegen arbeidsparticipatie van deze groep - omhoog van 50 jaar naar 56 jaar. Hierbij worden bestaande rechten gerespecteerd. Ook wordt een deel van het budget dat bij de Begrotingsafspraken 2014 is vrij gemaakt voor lastenverlichting voor bedrijven ingezet. Tot slot wordt de btw-koepelvrijstelling voor pensioenuitvoering afgeschaft, aangezien deze juridisch niet langer houdbaar is.

Bekijk hieronder een uitleg van het pensioenstelsel (NOS)

Labels
Carola Schouten
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2013 > december

Geen berichten gevonden