ChristenUnie stemt voor de Wet Langdurige Zorg na overgenomen aanpassingen

iStock_000013039269XLargedonderdag 25 september 2014 15:48

De ChristenUnie heeft vandaag voor de Wet Langdurige Zorg gestemd. Kamerlid Carla Dik-Faber is blij dat haar voorstellen om de wet op belangrijke punten aan te passen zijn overgenomen.

“Door onze aanpassingen is in de Wet Langdurige Zorg meer ruimte gekomen voor zorg op maat. Mensen die extra zorg nodig hebben, krijgen direct een onafhankelijke indicatie daarvoor. Ernstig gehandicapte kinderen kunnen thuis blijven wonen, ook als dat wat duurder is. En er worden experimenten mogelijk met dementiezorg en persoonlijkere manieren van bekostiging. We blijven scherp in de gaten houden dat er geen mensen klem komen te zitten.”

Lees hieronder een overzicht van de belangrijkste aangenomen amendementen en toezeggingen:

Mantelzorgers en identiteitsgebonden zorg

Samen met de SGP diende de ChristenUnie een amendement in, dat zorgkantoren verplicht om bij de inkoop ook rekening te houden met de manier waarop instellingen met mantelzorgers omgaan. Ook moeten de zorgkantoren straks rekening houden met de godsdienstige overtuiging, levensbeschouwelijke overtuiging en culturele achtergrond van verzekerden.

Meer zekerheid over extra zorg

Sommige mensen hebben zoveel zorg nodig, dat ze een beroep moeten doen op een speciale regeling. Het gaat bijvoorbeeld om meervoudig gehandicapte kinderen. Dit heet de meerzorg-regeling. Om te voorkomen dat mensen afhankelijk zijn van het zorgkantoor voor die zorg, moet op voorstel van de ChristenUnie meteen bij de indicatie worden vastgelegd dat iemand meerzorg nodig heeft.

Zorg thuis mag soms duurder zijn

Het is belangrijk dat bijvoorbeeld kinderen en jongvolwassenen met een meervoudige handicap thuis, bij hun ouders, kunnen wonen. Maar soms kost dat meer geld dan verzorging van deze mensen in een instelling. Met een aantal partijen hebben we een serie amendementen ingediend om de wet zo te wijzigen dat dat mogelijk blijft.

Experimenteren met zorg op maat en dementie zorg

Samen met het CDA hebben we een amendement ingediend, dat het mogelijk maakt om te experimenteren met meer persoonlijke vormen van bekostiging en dementiezorg.

Tijdelijke opname in een verpleeghuis blijft ongewijzigd in 2015

Al staande het debat nam de regering een amendement van de ChristenUnie over om te regelen dat in 2015 niets veranderd aan het kortdurend verblijf op medische gronden. Dat betekent dat mensen in 2015 voor tijdelijke opname in een verpleeghuis nog niet naar hun zorgverzekeraar hoeven, maar pas vanaf 2016. Zo ontstaat meer tijd voor een goede overgang.

‘Vergeten groep’

Bijna alle partijen hebben aandacht gevraagd voor een groep kinderen en (jong)volwassenen met een complexe zorgvraag, die dreigt buiten de WLZ te vallen. Na een motie van ChrsitenUnie en D66 vorig jaar heeft de staatssecretaris toegezegd deze groep onder de WLZ te brengen. Tijdens de stemmingen is hierover opnieuw een motie aangenomen, die ook wij hebben gesteund.

Labels
Carla Dik
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie stemt voor de Wet Langdurige Zorg na overgenomen aanpassingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014 > september