Beperk schooluitval door inzet studybuddies

DSCN1826-bewerktdinsdag 06 juni 2006 19:41

ChristenUnie en de HBO-raad gaan studenten stimuleren om méér uit hun opleiding te halen. Samen presenteren zij het rapport ‘Aan de study met een buddy!’ Daarin vestigen zij de aandacht op een aanpak die veel succes blijkt te hebben: peer to peer mentoring, hbo-studenten begeleiden en coachen scholieren in het vmbo en mbo.

Kamerlid Arie Slob van de ChristenUnie zal het kabinet vragen om geld ter beschikking te stellen voor deze succesvolle aanpak en verwacht daarvoor veel steun in de Tweede Kamer. Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad wijst op de noodzaak om meer mensen hoger op te leiden en ziet in studybuddies een uitstekend instrument om dat te bereiken.

Voortijdige schooluitval is een groot probleem in Nederland. Vooral op het vmbo en het mbo is het percentage scholieren dat de school verlaat zonder diploma (te) hoog. De motivatie van de leerlingen kan enorm toenemen wanneer zij hun ervaringen en alledaagse problemen kunnen delen met andere studenten. Dat is de kern van peer to peer mentoring. Vmbo’ers en mbo’ers worden door hbo- en/of wo-studenten gecoacht, waarbij de mentoren fungeren als raadgever en rolmodel waarmee de leerlingen zich kunnen identificeren.

De ChristenUnie en de HBO-raad hebben een inventarisatie gemaakt van bestaande mentorprojecten. Hoewel er onderlinge verschillen bestaan, blijken ze allemaal succesvol te zijn. Zowel leerlingen van (v)mbo-scholen als hun studybuddies van hogescholen zijn zeer enthousiast over het resultaat. Op dit moment hebben de meeste projecten echter een incidenteel karakter. De ChristenUnie en de HBO-raad pleiten daarom voor een financiële injectie, zodat de projecten professioneel georganiseerd worden en een duurzamer karakter krijgen. Als er meer geld beschikbaar is, kunnen docenten worden vrijgemaakt om daaraan bij te dragen. Daarnaast kunnen lokale initiatieven breder ontwikkeld worden door een landelijk expertisecentrum op te richten.

Kamerlid Arie Slob van de ChristenUnie: “Het is van groot belang dat iedereen de kans krijgt om zijn talenten te ontwikkelen. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Een extra steuntje in de rug van een leeftijdgenoot die begrijpt waar je tegenaan loopt, kan dan vaak wonderen doen. Elke scholier die we op deze manier binnenboord kunnen houden of naar een hoger plan kunnen begeleiden, is de moeite waard om in te investeren.”

Voorzitter van de HBO-raad Doekle Terpstra: “In oktober houden we met het volledige onderwijsveld, met sociale partners en politiek een Scholings-top over het tekort aan goed opgeleide mensen in Nederland. We moeten in Nederland echt alles op alles zetten om jongeren een goede uitgangspositie te geven op de arbeidsmarkt . Het concept van studybuddies is eenvoudig, goedkoop en succesvol. Het verdient daarom alle steun van de politiek.

Zie ook:

Labels
Arie Slob
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Beperk schooluitval door inzet studybuddies'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > juni

Geen berichten gevonden