Bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid.jpg
05 Pieter Grinwis.jpg Don vierkant
Blog by Pieter Grinwis, Don Ceder on December 15, 2021 at 1:20 PM

Bestaanszekerheid

In Nederland zijn veel mensen die met onzekerheid kampen over hun werk, inkomen of woonlasten en het net wel of net niet redden. Eén op de vier Nederlanders is financieel kwetsbaar, waaronder veel werkenden. Via een hoger minimumloon, hogere uitkeringen en een hervorming van de toeslagen wordt meer bestaanszekerheid geboden. Er komt meer zekerheid over werk en inkomen en er worden meer betaalbare huizen gebouwd.

 • Er komt een wettelijk minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek, zodat helder is wat je per uur minimaal verdient. Voor mensen met een 40-urige werkweek op het minimumloon betekent dit een forse vooruitgang.
 • Het minimumloon wordt verhoogd met 7,5 procent en door behoud van de koppeling met de meeste uitkeringen gaan daarmee ook de uitkeringen omhoog.
 • Werken wordt lonender doordat de belasting voor burgers met 3 miljard euro wordt verlaagd.

 • Het toeslagenstelsel gaat op de schop. Het systeem wordt eenvoudiger en beter uitvoerbaar.

 • De kinderopvangtoeslag wordt afgeschaft. De overheidsbijdrage wordt rechtstreeks uitbetaald aan de kinderopvang zelf in plaats van aan ouders. De eigen bijdrage wordt maximaal 5%, waarmee de kinderopvang voor de meeste mensen stukken goedkoper wordt.
 • De huurtoeslag wordt eenvoudiger. Het maakt in de toekomst niet meer uit hoeveel huur je moet betalen voor de hoogte van de toeslag. De leeftijdsgrens om huurtoeslag te krijgen wordt verlaagd van 23 naar 21 jaar.
 • De kostendelersnorm wordt afgeschaft voor jongeren tot 27 jaar. Ouders worden daarmee niet langer gekort op een uitkering als een kind tot 27 jaar thuis blijft wonen of tijdelijk weer thuis komt wonen.

 • De sociale zekerheid moet eerlijker en een echt bestaansminimum bieden waarvan je kunt rondkomen. Daarom wordt iedere vier jaar vastgesteld of het sociaal minimum toereikend is om van te leven en mee te doen in de samenleving.
 • De wetten in de sociale zekerheid worden doorgelicht om hardvochtige regels eruit te halen en meer ruimte te bieden voor maatwerk.
 • De bijverdiengrenzen in de Participatiewet worden verruimd. Zo raak je niet direct het recht op een uitkering of een voorziening kwijt als je wat spaargeld hebt.
 • In totaal wordt €500 miljoen per jaar uitgetrokken voor het hervormen van de arbeidsmarkt, begeleiding naar werk en het aanpakken van armoede en schulden.
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden beter naar werk begeleid, en het aantal beschutte werkplekken wordt uitgebreid.

 • In plaats van het leenstelsel komt er weer een basisbeursvoor alle studenten. Daarnaast blijft de aanvullende beurs bestaan, zodat iedereen ongeacht inkomen kan gaan studeren.
 • Ook wordt in de komende kabinetsperiode de huurtoeslag hervormd en vereenvoudigd. Zo zetten we de eerste belangrijke stappen op weg naar een stelsel zonder toeslagen.
 • De sociale huur voor mensen met een laag inkomen wordt verlaagd.

< Klik hier om terug te gaan naar het overzicht

 

Tags: