Mensenhandel, dakloosheid en verslaving

Mensenhandel, dakloosheid en verslaving.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Blog by Mirjam Bikker on December 15, 2021 at 12:54 PM

Mensenhandel, dakloosheid en verslaving

De strijd tegen mensenhandel wordt opgevoerd, mensen in de prostitutie worden beter beschermd en er komt veel meer geld voor uitstapprogramma’s. Het vorige kabinet werkte al aan de nieuwe prostitutiewet die de komende periode wordt ingevoerd. Voor daklozen wordt de maatschappelijke opvang vernieuwd en komen er meer woonplekken met begeleiding. Drugscriminaliteit wordt steviger aangepakt en vooral voor kwetsbare jongeren wordt meer ingezet op preventie.

 • De Wet regulering sekswerk (WRS) wordt ingevoerd, met onder meer een vergunningplicht en een verhoging van de minimumleeftijd van 18 naar 21 jaar.
 • Het geld voor uitstapprogramma’s (waarmee mensen de mogelijkheid krijgen om uit de prostitutie te stappen) wordt verdubbeld.
 • Mensen die meedoen aan een uitstapprogramma kunnen voorrang krijgen voor een sociale huurwoning.
 • Het actieplan ‘samen tegen mensenhandel’ wordt doorgezet.
 • Er komt structureel extra geld voor de aanpak van mensenhandel.
 • De wet wordt aangepast om daders van mensenhandel beter te kunnen vervolgen.
 • Voor (dreigend) dakloze mensen komen er woonplekken met ondersteuning. Daarom wordt de maatschappelijke opvang vernieuwd. Er wordt 65 miljoen per jaar extra in geïnvesteerd. 
 • Er komt een Nationaal rapporteur verslavingen die de maatschappelijke effecten en kosten van verslavingen in onze samenleving inzichtelijk maakt.
 • Problematisch drugsgebruik wordt voorkomen door sterker in te zetten op preventie, in het bijzonder voor kwetsbare jongeren.
 • De straffen voor zware drugscriminaliteit worden verzwaard en de drugstoevoer naar Nederland aangepakt.
 • Het Nationaal Preventieakkoord wordt doorgezet, onder andere om problematisch alcoholgebruik terug te dringen en een rookvrije generatie dichterbij te brengen. 

< Klik hier om terug te gaan naar het overzicht

 

Tags: