FICDD

Foundation for International Christian Democratic Development

De Foundation for International Christian Democratic Development (FICDD) is een neveninstelling van de ChristenUnie. De FICDD zet zich in voor scholing en vorming van zusterpartijen in het buitenland. Dit om zo constructief bij te dragen aan de opbouw van politieke partijen en daardoor aan democratische rechtsstaten in voornamelijk Oost Europa, Noord Afrika en enkele partners uit andere regio’s.

De doelstelling van de FICDD is het opbouwen van politieke partijen vanuit een bijbels georiënteerd, christelijk-sociaal gedachtegoed en het stimuleren van politieke betrokkenheid onder christenen.

Werkwijze

De partners van de FICDD zijn politieke partijen en maatschappelijke organisaties, die werken om christendemocratische waarden in hun land te versterken. De FICDD werkt daarbij nauw samen met de Stichting Vormingsactiviteiten Oost Europa (VOE) van de SGP en de European Christian Political Movement. Deze laatstgenoemde is sinds 2010 een Europese Partij waar de ChristenUnie al sinds het ontstaan lid van is. Doordat de Stichting VOE ook gelieerd is aan de ECPM kan de FICDD zo in veel landen goed samenwerken onder de vlag van deze Europese Partij.

Meer weten?

Hier vindt u het jaarplan voor 2018

Vertegenwoordiging in Latijns-Amerika

Vanaf februari 2010 vertegenwoordigt Dennis Petri de ChristenUnie en de Foundation for International Christian Democratic Development in Latijns-Amerika en de Caraïben. Hij heeft de taak om bij te dragen aan de bevordering van Christelijke politiek in de regio. Dit zal hij doen door middel van netwerking, trainingen en beleidsbenvloedingsprojecten. In een nieuwsbrief en op de website van ChristenUnie Internationaal zal hij regelmatig informatie geven over zijn werk. Hij wil de partij zoveel mogelijk hierbij betrekken. Alle leden zijn welkom om mee te denken. Dennis Petri vraagt ook om ondersteuning door gebed voor zijn werk.

Meer informatie: dennispetri@christenunie.nl