ChristenUnie Netwerken

ChristenUnie Netwerken

Binnen de ChristenUnie bestaan er een aantal netwerken waarin leden bij elkaar komen om na te denken over christelijk-sociale politiek op dat gebied.

De leden in de netwerken adviseren bestuurders vanuit de kennis die aanwezig is in het netwerk en dragen bij aan visievorming in de dagelijkse politiek.

Daarnaast is het een plek waar leden vanuit hun eigen kennis en ervaring betrokken kunnen zijn bij de ChristenUnie. Netwerken kunnen hiervoor bijvoorbeeld (online) netwerkbijeenkomsten of symposia organiseren.

Via de netwerken wordt er vanuit de diepgaande kennis die in de achterban aanwezig is, visie ontwikkeld voor de christelijk-sociale agenda van morgen.

Op dit moment werkt de ChristenUnie aan een nieuwe organisatie van de bestaande netwerken en aan de ontwikkeling van nieuwe netwerken.

Meer informatie over de nieuwe opzet leest u hier: Netwerkpartij - ChristenUnie.nl

Vragen over de netwerken kunt u stellen aan de coördinator partijnetwerken via netwerken@christenunie.nl / gerritvandenberg@christenunie.nl