Themanetwerk Duurzaamheid en Klimaat

Zorg voor de schepping is een kernthema van de christelijk-sociale politiek. Vele ChristenUnie-leden dragen thuis, professioneel en als onderdeel van (christelijke) maatschappelijke initiatieven en kerken bij aan een duurzamer klimaat. De urgentie is hoog om dit te versterken en politici zoeken wegen om dit wijs te versnellen. 

Wij veroorzaken helaas met onze huidige manier van leven vaak indirect en onbedoeld nog onrecht dat veel leven bedreigt. Voor een duurzaam klimaat zijn in dit mondiale Noorden dus grote structurele veranderingen nodig. Nederland heeft daarin een historische verantwoordelijkheid én veel actuele capaciteit. 

Het Themanetwerk wil faciliteren dat ChristenUnie-leden met hart voor en kennis en kunde van duurzaamheid en klimaat(beleid) met elkaar én met politici in gesprek kunnen. Zo zijn we als partij geworteld in de praktijk en ons christelijk-sociale gedachtegoed en kunnen we met elkaar ideeën vormen voor hoopvol duurzaamheids- en  klimaatbeleid.  Als u hieraan wil bijdragen, meld u dan hieronder aan als lid.

Het mailadres van de kerngroep is: duurzaamheidenklimaat@christenunie.nl (niet bedoeld voor aanmelding)

Log in met uw lidgegevens om u aan te melden voor het netwerk

Weet u uw inloggegevens niet, vraag deze dan op via wachtwoord.christenunie.nl.

Wachtwoord vergeten?