Themanetwerk Wonen en Ruimte

Het belang van een dak boven het hoofd en een gezonde leefomgeving is een belang dat de ChristenUnie vanuit Bijbels perspectief van harte onderschrijft. Daarom blijft de ChristenUnie knokken voor betaalbare woningen voor iedereen en een vitale openbare ruimte.  

Het Themanetwerk wil faciliteren dat ChristenUnie-leden met kennis van en betrokkenheid bij de thema’s wonen en ruimtelijke ordening met elkaar én met politici in gesprek kunnen. Zodat we als partij geworteld zijn in de praktijk en samen blijven werken aan een christelijk-sociale visie op wonen en ruimte.

Als u hieraan bij wilt dragen, meld u dan hieronder aan als lid.

Het mailadres van de kerngroep is: wonenenruimte@christenunie.nl (niet bedoeld voor aanmelding)

Log in met uw lidgegevens om u aan te melden voor het netwerk

Weet u uw inloggegevens niet, vraag deze dan op via wachtwoord.christenunie.nl.

Wachtwoord vergeten?