Themanetwerk Wonen en Ruimte

Het belang van een dak boven het hoofd en een gezonde leefomgeving is een belang dat de ChristenUnie vanuit Bijbels perspectief van harte onderschrijft. Daarom blijft de ChristenUnie knokken voor betaalbare woningen voor iedereen en een vitale openbare ruimte.  

Het Themanetwerk wil faciliteren dat ChristenUnie-leden met kennis van en betrokkenheid bij de thema’s wonen en ruimtelijke ordening met elkaar én met politici in gesprek kunnen. Zodat we als partij geworteld zijn in de praktijk en samen blijven werken aan een christelijk-sociale visie op wonen en ruimte.

Als u hieraan bij wilt dragen, meld u dan hieronder aan als lid.

Het mailadres van de kerngroep is: wonenenruimte@christenunie.nl (niet bedoeld voor aanmelding)

Log in met uw lidgegevens om u aan te melden voor het netwerk

Weet u uw inloggegevens niet, vraag deze dan op via wachtwoord.christenunie.nl.

Wachtwoord vergeten?

Samenstelling kerngroep

De kerngroep van Themanetwerk wonen en ruimte bestaat uit vijf ChristenUnie leden die deskundig zijn op het thema's wonen en ruimtelijke ordening en zich vrijwillig inzetten om het Themanetwerk op te bouwen. 

Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor bestuurders en commissies en verzamelen input van de leden van het Themanetwerk. De kerngroep bewaakt de kwaliteit van de adviezen aan bestuurders en commissies en zorgt dat de adviezen in lijn zijn met het christelijk-sociaal denken. 

Chris Schaapman (voorzitter) 
Directeur Nationaal Programma Den Haag Zuidwest, expert kerkelijk vastgoed 

Richard Schipper (secretaris) 
student, voorzitter werkgroep IRM PerspectieF  

Willeke (Meindertsma) de Jager  
Projectleider strategie en beleid woningcorporatie ‘Ons Huis’ 

Egbert Jan Rots 
Directeur Rots Bouw 

Marinus Kempe 
Directeur-bestuurder Woonstichting De Kernen

De kerngroep schreef een oprichtingsplan dat is goedgekeurd door het Landelijk Bestuur. Het plan is op aanvraag beschikbaar bij de kerngroep. De kerngroep is bereikbaar via wonenenruimte@christenunie.nl