Manifest jongeren & ondernemers

Manifest Jongeren & ondernemers

Ondernemers vormen het weefsel van de samenleving. MKB en familiebedrijven hebben grote betekenis in lokale gemeenschappen. Er zijn veel ondernemers met een sociaal hart die graag de volgende generatie een steuntje in de rug geven. De levenservaring en wijsheid van ondernemers is voor jongeren van onschatbare betekenis, zeker voor jongeren die niet het standaardpad aflopen van school, eindexamen en studeren. Tegelijk weten we dat ondernemers jongeren nodig hebben: in veel sectoren is een groot tekort aan arbeidskrachten. En jongeren brengen innovatieve ideeën mee naar binnen.

De ChristenUnie wil ondernemers en jongeren samen brengen, omdat dat goed is voor de toekomst van ons land: voor ons verdienvermogen en voor de bloei van de samenleving. Lees hieronder hoe we dat willen doen.

1. Breng ondernemers en jongeren vaak en zo vroeg mogelijk in contact.

  • Beroepsoriëntatie op locatie: laat jongeren al tijdens de middelbare schooltijd een dagje meelopen bij lokale bedrijven. De ChristenUnie wil werken aan faciliteiten voor een betere beroepsoriëntatie.

2. Stage lopen in je eigen start-up, begeleid door een ervaren ondernemer.

  • Open de mogelijkheid voor mbo-studenten om begeleid door lokale ondernemers eigen bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen. Naast leerwerkbedrijven pleiten wij voor lokale business coaches die studenten begeleiden tijdens stages die een opmaat zijn naar nieuwe bedrijvigheid.

3. Verruim de mogelijkheden voor hybride docenten en gastdocenten.

  • Veel ondernemers staan te popelen om hun kennis en levenservaring te delen met jonge mensen. Maar er is beperkende regelgeving rondom aantal uren, werkgeverschap en bekostiging. Deze beperkingen moeten worden opgeheven.

4. Herintroduceer de meester-gezel relatie in het vakgericht onderwijs.

  • De ChristenUnie wil meer geld investeren in technisch onderwijs via meester-gezel relaties. Deze informele manier van maatwerkonderwijs moet door meer instellingen geadopteerd en gefaciliteerd worden.  

5. Start je hbo-studie met een stage.

  • Op hogescholen duurt het lang voordat je op de werkvloer staat. Maar dat is wel precies de plek om er binnen een paar weken achter te komen of je je thuis voelt in de sector. Laat beroepsgerichte opleidingen beginnen met deze manier van snuffelen en compenseer het beroepenveld, inclusief ondernemers, voor het bieden van deze gastvrijheid.

6. Careerrousel in de lokale gemeenschap.

  • Traineeships bij de overheid en bij grote bedrijven zijn populaire plekken om je carrière te starten: interne cursussen, een loopbaan op maat, zelfontwikkeling, verschillende afdelingen. Voor mkb’ers is dit moeilijk om zelf op poten te zetten. De ChristenUnie wil initiatieven aanmoedigen waarin gemeenten samen met lokale ondernemers en onderwijsinstellingen een careerrousel opzetten voor starters op de arbeidsmarkt.

7. Bewijs van vaardigheden: de proeve van bekwaamheid.

  • De ChristenUnie wil dat vakmensen die leren op de werkvloer deelcertificaten kunnen halen op basis van een ‘proeve van bekwaamheid’. Vakgerichte sectoren stellen examinatoren aan in lokale bedrijven en kennisstellingen. Ook ROC’s gaan daarbij certificaten met civiele werking uitgeven zonder dat degene perse een opleiding op de instelling volgt.

8. Lagere drempels voor leerwerkbedrijven

  • De overheid moet meer vertrouwen neerleggen bij lokale ondernemers. De administratieve rompslomp om leerwerkbedrijf te worden kan verder worden verminderd. Beroepsopleidingen krijgen meer middelen voor informele contacten met het omringende beroepenveld om zo de kwaliteit van stageplekken te borgen.

9. Er komt een landelijk netwerk van Harrie-trainingen.

  • Een Harrie is een begeleidende collega voor iemand met een arbeidsbeperking. Het Harrie-concept wordt uitgebreid naar jongeren zonder startkwalificatie en andere starters met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze buddy op de werkvloer wordt vergoed uit de huidige budgetten voor jobcoaching en het Aanvullend Sociaal Pakket.

10. Ondernemers coachen jongeren.

  • Veel ondernemers zijn vanuit hun sociaal hart om jongeren te coachen aan het begin van hun carrière. De ChristenUnie wil op vrijwillige basis ondernemers en jongeren uit het eigen netwerk aan elkaar koppelen. Wij willen daarmee een voorbeeld stellen en stimuleren meer vrijwillige initiatieven met dit doel.