Scoutingscommissie wethouderspool

De scoutingcommissie

De ChristenUnie heeft een wethouderspool waar lokale fracties een beroep op kunnen doen als er geen geschikte kandidaten in de eigen gemeente zijn. Deze pool wordt beheerd door de talentmanager.

De instroom in deze pool wordt gescreend door de scoutingcommissie. Kandidaten schrijven een motivatie, leveren twee referenten aan en voeren een gesprek met de commissie. Ook is een ontwikkelassessment (de TMA, talent motivatie analyse) mogelijk. 

Deze scoutingcommissie voert ook oriënterende gesprekken met mensen die nog niet zeker weten of ze het wethouderschap ambiëren. Ook hierbij kan de TMA goede inzichten geven. 

Wil je instromen in de wethouderspool of oriënterend doorspreken over je ambities? Ga dan in gesprek met deze scoutingcommissie.  Neem contact op met de talentmanager, Ron de Rover, voor planning en werkwijze van de commissie. Contactgegevens vindt u hiernaast.

De commissie aan het woord

In elke gemeente waar de ChristenUnie meedoet, kan voor deelname aan het college van B&W onverwacht een wethouder nodig zijn. Binnen onze partij zit veel talent dat geschikt kan zijn voor de functie van wethouder.

Steeds vaker wordt een beroep gedaan op het partijbureau in Amersfoort. Voor de wethouderspool melden zich voormalig wethouders, raadsleden die graag willen doorgroeien naar wethouder en ook mensen die niet actief zijn in de lokale politiek maar hun levenservaring graag willen inzetten als wethouder.

Voor het opnemen van kandidaten in de wethouderspool is gezocht naar een vorm van screening. De wethouder van buiten die een ChristenUnie-fractie als wethouder binnenhaalt is een visitekaartje van de partij. Het borgen van een zekere kwaliteit is van groot belang voor de vragende partij maar ook voor de kandidaat-wethouder zelf. Die moet alles opzij zetten voor de wethoudersfunctie in een vaak onbekende gemeente. Van een proeftijd is geen sprake, het moet direct goed gaan.

In mei 2015 is de scoutingcommissie voor de wethouderspool in het leven geroepen door de directeur van het partijbureau namens het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie. De leden van deze scoutingcommissie voeren gesprekken met kandidaten die zich melden voor de wethouderspool. Dit kan een toelatingsgesprek zijn waarin getoetst wordt of een kandidaat direct geschikt is voor een wethoudersvacature. Ook voeren we oriënterende gesprekken met kandidaten die door willen groeien binnen de partij.

De scoutingcommissie ervaart deze gesprekken als inspirerend en ontdekt veel talent in onze partij: gedreven raadsleden, ervaren wethouders maar ook bijzondere mensen buiten het lokale partijcircuit. Iedereen wil graag iets betekenen voor de ChristenUnie in de lokale politiek. Door de eigen bestuurlijke ervaring van de leden van de scoutingcommissie leidt het gesprek vaak tot feedback geven aan de kandidaat. Dit wordt van beide kanten als waardevol ervaren. De leden van de scoutingcommissie bespreken aan de hand van een procedure die ook bij de kandidaten bekend is, of iemand toegelaten wordt tot de wethouderspool. Dat oordeel wordt eerst met de kandidaat besproken en vervolgens teruggekoppeld aan de coördinator van de pool, Ron de Rover. De scoutingcommissie geeft een kandidaat die niet direct wordt toegelaten advies hoe de ervaring verbreed kan worden om als wethouder aan de slag te gaan. Daarnaast bespreken we ook de verwachting voor de kans om als wethouder van buiten aan de slag te kunnen. Het kan zomaar gebeuren maar ook helemaal niet.

Wil je ook in gesprek? Via talent@christenunie.nl kun je een afspraak maken. We ontmoeten je graag.