CU4all

Het CU4all netwerk wil een plek zijn waar LHBTIQ+ leden van de ChristenUnie en leden met hart voor de plek van LHBTIQ+’ers in partij elkaar ontmoeten. Naast ontmoeting tussen leden wil het netwerk toerusting bieden aan leden en een klankbord zijn voor de partij. Zo willen we een netwerk zijn dat vanuit het christelijk-sociale gedachtegoed, werkt aan zichtbaarheid van LHBTIQ+’ers binnen de ChristenUnie, verbinding zoekt met alle leden en de partij inspireert en scherp houdt op dit thema.

Als u hieraan bij wil dragen, meld u dan hieronder aan als lid.

Het mailadres van de kerngroep is: CU4all@christenunie.nl (niet bedoeld voor aanmelding)

Log in met uw lidgegevens om u aan te melden voor het netwerk

Weet u uw inloggegevens niet, vraag deze dan op via wachtwoord.christenunie.nl.

Wachtwoord vergeten?