Themanetwerk Onderwijs

Christelijke politiek is ontstaan vanuit zorg voor goed onderwijs. Nelson Mandela noemde onderwijs ooit het krachtigste wapen om de wereld te veranderen. De vorming en ontwikkeling van een volgende generatie is een thema met grote betekenis voor de samenleving. Onderwijs is het fundament voor het goed en verantwoord vormgeven van onze samenleving. 

Om al deze redenen is het onderwijs een sleutelthema voor de ChristenUnie.

Het Themanetwerk wil faciliteren dat ChristenUnie-leden met hart voor en kennis en kunde van het onderwijs (van primair- tot hoger onderwijs) met elkaar én met politici in gesprek kunnen. Ideeën kunnen vormen n.a.v. ontwikkelingen over onderwijs etc. Zodat we als partij geworteld zijn in de praktijk en samen blijven werken aan een christelijk-sociale visie op onderwijs.

 Als u hieraan wilt bijdragen, meld u dan hieronder aan als lid.

Het mailadres van de kerngroep is: onderwijs@christenunie.nl (niet bedoeld voor aanmelding)

Log in met uw lidgegevens om u aan te melden voor het netwerk

Weet u uw inloggegevens niet, vraag deze dan op via wachtwoord.christenunie.nl.

Wachtwoord vergeten?