Resultaten

Resultaten van ons werk als coalitiepartij

Juni 2018

Mei 2018

April 2018

 • Beoordeling leerresultaten soepeler voor scholen met veel zorgleerlingen.
 • Kleine basisscholen met minder dan 145 leerlingen krijgen tot 20.000 euro extra om de kwaliteit van het onderwijs op te krikken. Hoe kleiner de school, hoe meer extra geld beschikbaar komt.
 • Meer ondersteuning voor kwetsbare jongeren

Maart 2018

 • Er wordt 35 miljoen euro gereserveerd voor Zeeland. Voor de vergroting van de leefbaarheid in Zeeland en een sterkere regio.
 • Het kabinet heeft besloten om de gaswinning zo snel mogelijk omlaag te brengen naar nul.

Februari 2018

 • De Tweede Kamer gaat de Armeense genocide volmonding erkennen en er zal een vertegenwoordiging van onze regering aanwezig zijn bij de herdenking daarvan in de Armeense hoofdstad Jerevan.
 • Het kraamverlof voor de partner van jonge moeders wordt volgend jaar uitgebreid van twee dagen naar een werkweek. In 2020 komen daar nog eens vijf werkweken aanvullend geboorteverlof bij.
 • Het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat er toe leidt dat het collegegeld voor het eerste jaar gehalveerd wordt en voor de (academische) pabo’s voor de eerste twee jaar.
 • Er komen wettelijke minimumeisen voor websites en mobiele apps van de overheid om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te garanderen.

Januari 2018

December 2017

November 2017

 • Er komt extra geld voor uitstapprogramma’s voor prostituees en voor het voorkomen van vechtscheidingen.
 • Een Kamermeerderheid wil een betere beoordeling van asielverzoeken van bekeerlingen.
 • Godsdienstvrijheid wordt een speerpunt van de minister van Buitenlandse zaken: voor godsdienstvrijheid wordt extra geld vrijgemaakt vanuit het mensenrechtenfonds.
 • Vrijwilligersorganisaties die met gevangenen werken, krijgen extra geld. Geestelijke verzorging bij de politie krijgt meer aandacht en financiële ruimte.

 • De opleidingsmogelijkheden voor lokale politici worden onder de loep genomen.
 • Het kabinet spant zich extra in om de positie en rechten van kinderen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba te verbeteren.
 • Noodhulporganisaties in de Dutch Relief Alliance (waaronder ZOA, Dorcas, Kerk in Actie en Tear) krijgen 60 miljoen euro voor noodhulp.