Internationaal

De ChristenUnie is een unieke partij met een uniek geluid. In ons land hebben we unieke mogelijkheden om bijbelsgenormeerde politiek te bedrijven. Er zijn weinig landen in de wereld te noemen waar christenen de mogelijkheden hebben die wij hebben. Dat kan liggen aan de politiek constellatie en het kiesstelsel. Het kan ook zijn dat er geen mogelijkheden zijn voor een uitgesproken christelijk geluid.

De ChristenUnie spreekt in haar missie uit dat zij er naar streeft de samenleving te laten functioneren naar Gods wil. Hoewel politiek gezien onze eerste verantwoordelijkheid ligt in Nederland, houdt dit verlangen niet op bij onze landsgrenzen. Juist daarom zijn we ook politiek actief in Europa en proberen we ook op dat niveau een onderscheidend geluid te laten horen. Waar elders in de wereld christenen een zelfde missie hebben als de ChristenUnie en ook uit willen komen voor bijbelsgenormeerde politiek heeft de ChristenUnie de ambitie om met hen in contact te treden om elkaar te versterken in het uitdragen van de christelijk geïnspireerde politiek.

De ChristenUnie is internationaal actief op de volgende manieren:

1. Samenwerking met Europese christelijke politieke partijen (European Christian Political Movement)
2. Financiering en bijdrage aan ontwikkelingsprogramma’s voor politieke partijen in o.a. Midden en Oost-Europa (FICDD)
3. Deelname in het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD)

 

Contact Internationaal

Lisca van der Eijk
Coördinator internationaal
Stuur een e-mail