Internationaal

De ChristenUnie is een unieke partij met een uniek geluid. In ons land hebben we unieke mogelijkheden om bijbelsgenormeerde politiek te bedrijven. Er zijn weinig landen in de wereld te noemen waar christenen de mogelijkheden hebben die wij hebben. Dat kan liggen aan de politiek constellatie en het kiesstelsel. Het kan ook zijn dat er geen mogelijkheden zijn voor een uitgesproken christelijk geluid.

De ChristenUnie spreekt in haar missie uit dat zij er naar streeft de samenleving te laten functioneren naar Gods wil. Hoewel politiek gezien onze eerste verantwoordelijkheid ligt in Nederland, houdt dit verlangen niet op bij onze landsgrenzen. Juist daarom zijn we ook politiek actief in Europa en proberen we ook op dat niveau een onderscheidend geluid te laten horen. Waar elders in de wereld christenen een zelfde missie hebben als de ChristenUnie en ook uit willen komen voor bijbelsgenormeerde politiek heeft de ChristenUnie de ambitie om met hen in contact te treden om elkaar te versterken in het uitdragen van de christelijk geïnspireerde politiek.

De ChristenUnie is internationaal actief op de volgende manieren:

1. Samenwerking met Europese christelijke politieke partijen (European Christian Political Movement)
2. Financiering en bijdrage aan ontwikkelingsprogramma’s voor politieke partijen in o.a. Midden en Oost-Europa (FICDD)
3. Deelname in het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD)

1. ECPM

De European Christian Political Movement is een Europese politieke partij die in november 2002 is ontstaan als samenwerkingsverband tussen verschillende christelijke politieke partijen, christendemocratische partijen en burgerorganisaties. In 2010 werd de ECPM door het Europees Parlement erkend als Europese politieke partij. ECPM heeft zes leden van het Europees Parlement als lid: Peter van Dalen van de ChristenUnie (NL), Bas Belder van de SGP (NL), Branislav Škripek van OL'aNO (SK), Arne Gericke van de Freie Wähler (DE), Marek Jurek van Rechts van de Republiek (PL) en Kazimierz Ujazdowski (PL).

Lees hier het basisprogramma van de ECPM in het Engels (PDF).

Contact Internationaal

Lisca van der Eijk
Coördinator internationaal
Stuur een e-mail