Locatie van Informatieavond Regeerakkoord 13 oktober 2017