Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Eerste Kamerfractie ChristenUnie steunt inwerkingtreding Oekraïneverdrag

roel-kuiper-vierkant-600x600dinsdag 23 mei 2017 15:19 Vandaag debatteert de Eerste Kamer over de inwerkingtreding van het Oekraïneverdrag. De benadering van de ChristenUnie-fractie is vergelijkbaar met die in juli 2015, toen de Eerste Kamer debatteerde over het Associatieverdrag met de Oekraïne.

Fractievoorzitter Roel Kuiper: "Wat er sindsdien is gebeurd is bekend: er is een volksraadpleging gehouden en met de referendumuitslag is premier Rutte naar Brussel gegaan. Hij is er in reactie op de nee-stem in geslaagd afspraken te maken. In die afspraken is juridisch bindend vastgelegd dat het associatieakkoord niet gaat over lidmaatschap van de EU, niet over militaire garanties en niet over vrij verkeer van werknemers. Over die afspraken gaat het vandaag. De ChristenUnie-fractie acht deze afspraken een goede reactie op de bezwaren die geuit zijn bij het referendum." lees verder
Labels
Eerste Kamer
Europa
Referendum
Roel Kuiper

Bijdrage Roel Kuiper aan debat over invoering fosfaatrechten en grondgebonden groei melkveehouderij

roel-kuiper-vierkant-600x600dinsdag 16 mei 2017 22:42 Vandaag heeft de Eerste Kamer gedebatteerd over de voor de melkveehouderij ingrijpende reductie van de fosfaatproductie. Nadat enkele jaren geleden het melkquotum is afgeschaft, is als gevolg van snelle groei van de veestapel het nationale fosfaatplafond in 2015 overschreden. Om weer structureel onder dat fosfaatplafond te komen en de voor de melkveehouderij cruciale derogatie op de Nitraatrichtlijn veilig te stellen, wordt een fosfaatrechtenstelsel ingevoerd. Gegeven de ontstane situatie ziet de ChristenUnie deze maatregel als onontkoombaar.

Bij het debat over deze verstrekkende ingreep heeft fractievoorzitter Roel Kuiper onder meer gepleit voor toekomstperspectief voor jonge boeren en voor een goede omgang met alle knelgevallen. Dwars door deze crisissituatie heen hoopt hij dat de maatregelen uiteindelijk zullen bijdragen aan gezonde grondgebonden gezinsbedrijven. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Landbouw
Roel Kuiper

EP: "Britse agentschappen naar Straatsburg!"

zijaanzicht vlaggen tourdonderdag 27 april 2017 18:08 Het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over een aantal kwijtingsrapporten van de begrotingen van diverse agentschappen. Bij die stemming is ook een amendement goed gekeurd, om na de Brexit de 2 Britse agentschappen EMA (Europees Medicijnen Agentschap) en EBA (Europese Bankenautoriteit) te verhuizen naar Straatsburg. lees verder
Labels
Eurofractie
Europese Verkiezingen

Op Koningsdag in Brussel in debat met Jeroen Dijsselbloem over zijn uitspraken en Griekenland

eu_flagdonderdag 27 april 2017 11:42 Voorzitter, alle uitspraken over drank en vrouwen zijn onverstandig. Omdat excuses van de heer Dijsselbloem uitbleven, zeurde deze kwestie onnodig lang door. Jammer!

Wat de inhoud betreft: lees verder
Labels
Eurofractie
Europese Verkiezingen

"Britse EU-agentschappen naar Straatsburg, EP naar Brussel"

glazen wand hemicyclevrijdag 21 april 2017 19:18 "De Brexit biedt een gouden kans om eindelijk het Europees parlement te verhuizen van Straatsburg naar Brussel. Zo kan het maandelijkse geldverslindende verhuiscircus wordt beëindigd”, aldus Peter van Dalen (Europarlementariër voor ChristenUnie-SGP). lees verder
Labels
Eurofractie
Europese Verkiezingen

Overig nieuws

Nieuwsarchief