Over 48e partijcongres 3 juni 2023

Aanmelden
Om deel te nemen aan het congres en te kunnen stemmen, kunt u zich aanmelden via de congreswebsite tot maandag 29 mei 23:59 uur. Na deze datum kunt u zich nog wel aanmelden, maar kunt u niet meer stemmen. 

Amendementen en moties
Lokale afdelingen of (minimaal) 10 leden gezamenlijk kunnen moties indienen en amendementen op de voorstellen van het Landelijk Bestuur. 

Amendementen en moties konden tot maandag 15 mei 2023, 9:00 uur  (stipt) worden ingedinend bij het Landelijk Bestuur, via het emailadres bestuur@christenunie.nl. 

Uiterlijk dinsdag 30 mei 2022 worden de preadviezen bij de amendementen en moties op de congreswebsite geplaatst onder het kopje Materiaal.

Afvaardiging lokale afdelingen
Besturen van lokale afdelingen kunnen aangeven wie namens de betreffende afdeling op het Partijcongres mag stemmen, door het aan de secretarissen per mail toegestuurde formulier in te vullen en te retourneren.
De afgevaardigde krijgt op het congres een verzwaarde stem, dat wil zeggen: bovenop zijn eigen stem krijgt hij - afhankelijk van de grootte van de afdelingen - extra stemmen. In ieder geval één stem en per 75 afdelingsleden een extra stem. De stemmen worden onverdeeld (dus in 1x) uitgebracht.

Congresstukken
De congresstukken vindt u onder het kopje Materiaal.

Contact
Per e-mail info@christenunie.nl of per telefoon: 033-422 69 69.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.