Buitengewoon lidmaatschap Bestuurdersvereniging

Ook politiek actieve mensen die geen raadslid, waterschapsbestuurder, wethouder of Statenlid zijn kunnen lid worden van de Bestuurdersvereniging (BV) van de ChristenUnie.
We hebben het dan over commissieleden, steunfractieleden, gemeentesecretarissen, fractieassistenten, griffiers, e.d.

Voor € 48,00 per jaar

  • krijg je toegang tot de besloten website, een community waar je informatie kunt vinden en delen
  • word je op de hoogte gehouden van de activiteiten van de BV
  • ontvang je bovendien het blad Groen, dat uitgegeven wordt door het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie (WI).  Het lidmaatschap van de BV is namelijk gekoppeld aan het donateurschap van het WI.

De voorwaarden voor lidmaatschap van de BV:

  • je bent lid van de ChristenUnie
  • je bent politiek actief in de brede zin des woords

Word buitengewoon lid door het formulier hieronder in te vullen.

Aanmelding als buitengewoon lid van de Bestuurdersvereniging

Naam en functie
Adresgegevens
(indien andere naam dan woonplaats)
Overig
Lidmaatschappen
Aanvinken wat van toepassing is