Berichten geschreven door Gert-Jan Segers - pagina 14

 1. 20171010-CU-Presentatie-Regeerakkoord-7312
  01 Gert-Jan Segers.jpg
  Door Gert-Jan Segers op 6 oktober 2018

  Labels:

 2. Leger des Heils
  01 Gert-Jan Segers.jpg
  Door Gert-Jan Segers op 21 september 2018

  Extra geld voor SchuldHulpMaatje en Leger des Heils

  Er komt volgend jaar acht miljoen euro extra voor de bestrijding van armoede en schulden, met name bij jongeren. Dat is het resultaat van een motie van de ChristenUnie. 

  Lees meer over "Extra geld voor SchuldHulpMaatje en Leger des Heils"
 3. MBO
  01 Gert-Jan Segers.jpg
  Door Gert-Jan Segers op 21 september 2018

  Extra geld voor kwetsbare jongeren: Tweede Kamer steunt ChristenUnie-voorstel

  Er komt extra geld voor het aan het werk helpen van jongeren op het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De Tweede Kamer steunde vandaag mijn voorstel. Door een ander voorstel - van onder meer PvdA en ChristenUnie - zijn eerder aangekondigde bezuinigingen op praktijkleren ook van de baan.

  Lees meer over "Extra geld voor kwetsbare jongeren: Tweede Kamer steunt ChristenUnie-voorstel"
 4. Zonnepanelen
  01 Gert-Jan Segers.jpg
  Door Gert-Jan Segers op 21 september 2018

  Snel meer ruimte voor initiatieven burgers

  Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet nog in 2018 met voorstellen komt om burgers meer ruimte te geven en zelfs te stimuleren om zelf initiatieven te nemen en taken van de overheid zelfs over te nemen als zij dat zelf beter kunnen. In ieder geval de coalitiepartijen steunen vandaag een ChristenUnie-motie om haast te maken van dit ‘right to challenge’.

  Lees meer over "Snel meer ruimte voor initiatieven burgers"

  Labels:

 5. Hout bewerken
  01 Gert-Jan Segers.jpg
  Door Gert-Jan Segers op 21 september 2018

  Kennis sociale werkvoorzieningen ‘duidelijke plaats’ bij aan werk helpen arbeidsbeperkten

  Samen met de andere coalitiepartijen willen we de kennis en infrastructuur van de sociale werkvoorzieningen benutten om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. CDA, D66, ChristenUnie en VVD willen dat de kennis en ervaring van sociale werkplaatsen blijvend worden ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen en te houden.

  Lees meer over "Kennis sociale werkvoorzieningen ‘duidelijke plaats’ bij aan werk helpen arbeidsbeperkten"

  Labels:

 6. onderwijs 624x270
  01 Gert-Jan Segers.jpg
  Door Gert-Jan Segers op 20 september 2018

  ChristenUnie & D66: meer begrijpelijke taal

  Documenten van de overheid zijn voor veel mensen te moeilijk. Terwijl het juist belangrijk is dat ingewikkelde beslissingen op een begrijpelijke manier uit worden gelegd. D66 en de ChristenUnie willen dat het kabinet voortaan belangrijke documenten – zoals de begroting – ook uitbrengt in een versie in begrijpelijke taal.

  Lees meer over "ChristenUnie & D66: meer begrijpelijke taal"
 7. banner
  01 Gert-Jan Segers.jpg
  Door Gert-Jan Segers op 19 september 2018

  Mijn bijdrage aan de Algemene Politieke Beschouwingen 2018

  Prinsjesdag was een zonnige dag. En het kabinet had een mooie boodschap: de werkloosheid neemt af, zo’n 96% van de Nederlanders gaat erop vooruit en voor een gemiddeld gezin betekent dat zo’n 500 euro per jaar extra.  Na de grootste economische crisis van na de Tweede Wereldoorlog is dat goed nieuws.

  Lees meer over "Mijn bijdrage aan de Algemene Politieke Beschouwingen 2018"

  Labels:

 8. Voorlezen
  01 Gert-Jan Segers.jpg
  Door Gert-Jan Segers op 18 september 2018

  Meer financiële ruimte voor gezinnen

  Er komt vanaf 2019 meer financiële ruimte voor bijna alle gezinnen. Dat blijkt uit de doorrekening van de kabinetsplannen voor komend jaar. Gemiddeld stijgt de koopkracht met 1,5%. En omdat het aantal banen groeit en de werkloosheid daalt, neemt voor veel mensen de koopkracht nog veel meer toe.

  Lees meer over "Meer financiële ruimte voor gezinnen"
 9. microfoon
  01 Gert-Jan Segers.jpg
  Door Gert-Jan Segers op 5 september 2018

  Mijn bijdrage aan het debat over de uitspraken van minister Blok

  Nadat de uitspraken van minister Blok over de multiculturele samenleving naar buiten waren gekomen, heb ik Don Ceder opgebeld. Don is advocaat in Amsterdam, strijdt oa tegen malafide incassobureaus en zit sinds maart van dit jaar namens de ChristenUnie in de gemeenteraad van Amsterdam. Het is een jonge, veelbelovende Nederlandse man met Surinaamse en Ghanese wortels. Ik was benieuwd hoe de uitspraken van minister Blok bij hem waren overgekomen.

  Lees meer over "Mijn bijdrage aan het debat over de uitspraken van minister Blok"

  Labels:

 10. Naamloos-2
  01 Gert-Jan Segers.jpg
  Door Gert-Jan Segers op 4 september 2018

  Maarten en de brugwachter (column ND)

  Toen Maarten van der Weijden zich helemaal naar de gallemiezen zwom ten behoeve van bestrijding van kanker zag zelfs NRC Handelsblad de parallel met Jezus. De genezen patiënt die alles geeft om het leven van zijn zieke naaste te redden en die zo een voorbeeld voor ons allen is. 

  Lees meer over "Maarten en de brugwachter (column ND)"