Commissie Partijvisie

Commissie Partijvisie

Het landelijk bestuur van de ChristenUnie stelt de Commissie Partijvisie in om voor de partij na te denken politieke visie voor de middellange termijn. De commissie zal hiervoor de idee en visievorming door bestuurders, WI, netwerken en andere leden bij elkaar brengen en verder te brengen. De voorzitter van deze commissie is oud-senator Roel Kuiper. Het Landelijk Bestuur hoopt en verwacht dat deze commissie de partij helpt om tot vernieuwende ideeën en een gedragen koers te komen voor de christelijk-sociale agenda van morgen.

Roel Kuiper, voorzitter van de Commissie Partijvisie

'We leven in een tijd van grote politieke uitdagingen. We moeten weer gaan bouwen aan een toekomst, terwijl de kwetsbaarheden van de huidige maatschappij overal aan het licht komen. Het is goed dat de ChristenUnie zich partijbreed wil bezinnen op haar visie en politieke boodschap voor de periode die aanbreekt. Dat moet gebeuren door goed te luisteren naar elkaar en samen met alle geledingen een gedragen koers uit te stippelen.

Christenen hebben iets te zeggen voor de wereld van morgen, de samenleving die we beogen, de zorg voor de aarde en al wat leeft. Ik zet me met de leden van de Commissie Partijvisie graag in voor deze belangrijke opdracht.' 

Opdracht

De Commissie Partijvisie heeft als opdracht:

  • Inventarisatie en analyse ten behoeve van een strategische agenda;
  • De visie- en ideevorming binnen de partij coördineren en aanjagen;  
  • De afstemming tussen de diverse bestuurslagen, geledingen en netwerken versterken; 
  • Een aantal ‘position papers’ opleveren waar de partij en specifiek de verkiezingsprogrammacommissie haar voordeel mee kan doen.