Dossier - Europa

Nieuwsoverzicht - Europa

Bijdrage Roel Kuiper aan de Algemene Europese Beschouwingen

Europese vlaggendinsdag 10 april 2018 22:23 Dinsdag 10 april hield de Eerste Kamer de jaarlijkse Algemene Europese Beschouwingen. Hier kunt u de bijdrage van Roel Kuiper aan dit debat nalezen. lees verder

Eerste Kamerfractie ChristenUnie steunt inwerkingtreding Oekraïneverdrag

roel-kuiper-vierkant-600x600dinsdag 23 mei 2017 15:19 Vandaag debatteert de Eerste Kamer over de inwerkingtreding van het Oekraïneverdrag. De benadering van de ChristenUnie-fractie is vergelijkbaar met die in juli 2015, toen de Eerste Kamer debatteerde over het Associatieverdrag met de Oekraïne.

Fractievoorzitter Roel Kuiper: "Wat er sindsdien is gebeurd is bekend: er is een volksraadpleging gehouden en met de referendumuitslag is premier Rutte naar Brussel gegaan. Hij is er in reactie op de nee-stem in geslaagd afspraken te maken. In die afspraken is juridisch bindend vastgelegd dat het associatieakkoord niet gaat over lidmaatschap van de EU, niet over militaire garanties en niet over vrij verkeer van werknemers. Over die afspraken gaat het vandaag. De ChristenUnie-fractie acht deze afspraken een goede reactie op de bezwaren die geuit zijn bij het referendum." lees verder

Bevoegdheidsoverdracht naar EU moet minder makkelijk worden

Mirjam Bikker - Foto: Rufus de Vries/ChristenUniedinsdag 24 januari 2017 15:23 Vandaag vindt na een aanloop van 10 jaar de grande finale plaats van de behandeling van het Initiatiefvoorstel van Kees van der Staaij (SGP) om in de Grondwet vast te leggen dat EU-verdragen voortaan niet met een gewone meerderheid, maar met een tweederdemeerderheid moeten worden aangenomen door beide Kamers van de Staten-Generaal.

"Als Nederland bevoegdheden overdraagt aan de Europese Unie moet daarvoor tweederdemeerderheid in de Kamers zijn. Ook bij het toetreden van nieuwe lidstaten kan het karakter van de Europese Unie veranderen. Daarom is het goed dat ook hier de drempel hoger wordt. Dat is niet voor een denkbeeldig vraagstuk, denk bijvoorbeeld aan de Turkijedeal." Mirjam Bikker sprak daarom vandaag haar steun uit voor het initiatiefwetsvoorstel van Kees van der Staaij (SGP) dat hiervoor de Grondwet wil aanpassen.

Lees hier de bijdrage van Mirjam Bikker aan het debat. lees verder

Bijdrage van Gert-Jan Segers aan notaoverleg Europese Raad

Gert-Jan Segers - Foto: Anne-Paul Roukemamaandag 27 juni 2016 23:39 Voorzitter, we hebben het allemaal wel een keer meegemaakt. Geliefden die voor elkaar bestemd leken, die toch besluiten om uit elkaar te gaan. Zo ontzettend pijnlijk. En helemaal als er kinderen bij betrokken zijn. De scheiding tussen de EU en het VK is alles wat je niet wilt: een pijnlijke, verdrietige scheiding die vermeden had kunnen worden en die zou kunnen ontaarden in een vechtscheiding, met de kinderen erbij. lees verder

Klimaatakkoord niet opzij voor TTIP en CETA

Carla Dik-Faber - Foto: Anne Paul Roukemawoensdag 25 mei 2016 11:18 Overheden die het Klimaatakkoord uitvoeren, mogen niet via internationale arbitragetribunalen door bedrijven worden aangeklaagd op basis van handelsverdragen als TTIP en CETA. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Een motie van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber en GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver haalde een meerderheid. lees verder

Overig nieuws