Waarom wil het kabinet de rechtsbijstand voor asielzoekers beperken? Wat vindt de ChristenUnie daarv

Waarom wil het kabinet de rechtsbijstand voor asielzoekers beperken? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Nu is het zo dat asielzoekers vanaf hun asielaanvraag rechtsbijstand vergoed krijgen. Europese regels vereisen dat rechtsbijstand minimaal vergoed wordt vanaf het moment dat een afwijzende beslissing genomen is. De Nederlandse rechtsbijstand wordt momenteel ruimer vergoed dan de Europese richtlijn voorschrijft. Het kabinet wil de Nederlandse praktijk in overeenstemming brengen met de vereisten van de richtlijn. Bovendien krijgt van de grote groep Syrische asielzoekers vrijwel iedereen een vergunning. Zij hebben die rechtsbijstand daarom niet eens nodig.

De ChristenUnie was er niet voor om rechtsbijstand te beperken. Het compromis is dat rechtsbijstand nu wel vergoed zal worden vanaf het moment dat de IND een voornemen tot afwijzing heeft. Kortom als asielzoekers rechtsbijstand nodig hebben, dan is het alsnog beschikbaar.