Recente ontwikkelingen rondom het Kinderpardon

De ChristenUnie stond aan de basis van het kinderpardon. In de huidige vorm kan bijna geen asielgezin meer een beroep doen op het kinderpardon. We hebben ons er tijdens de kabinetsformatie voor ingezet dat de uitvoering versoepeld zou worden, zodat in meer gevallen recht gedaan kan worden aan de situatie van kinderen. Dat is helaas niet gelukt omdat er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor was.

We hopen dat we, na het bericht van afgelopen zaterdag dat ook CDA en D66 een uitbreiding van het kinderpardon willen, nu met meer steun in de coalitie tot een rechtvaardiger kinderpardon-regeling kunnen komen. Voor ons is het dan een logische volgende stap om, zolang de gesprekken over het aanpassen van de regeling lopen, te stoppen met het uitzetten van kinderen die mogelijk aan de nieuwe voorwaarden zouden kunnen voldoen.