Wat doet dit kabinet voor mensen met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt? Wat vindt de

Wat doet dit kabinet voor mensen met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Het kabinet biedt meer ruimte aan gemeenten en werkgevers om beschut werk aan te bieden. Het doel is om mensen in een kwetsbare positie een betere toekomst geven. Werk kan dat vaak bieden. Er komen 20.000 extra plekken voor beschut werk. Het kabinet spant zich in om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking een werkplek te bieden.

In plaats van loonkostensubsidie komt er loondispensatie: werkgevers betalen voortaan medewerkers naar de verdiencapaciteit van de persoon in kwestie. De gemeente vult afhankelijk van de gemeentelijke inkomensvoorziening waar de betrokkene gebruik van maakt, het inkomen aan.

De ChristenUnie is blij dat er 20.000 extra plekken voor beschut werk bij komen en zal zich blijven inzetten voor mensen met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt.

De ChristenUnie is de onderhandelingen ingegaan met het eigen verkiezingsprogramma als inzet. Ook VVD, CDA en D66 brachten hun eigen plannen mee naar de onderhandelingstafel. De programma’s van deze partijen komen op sommige punten overeen, maar zijn op andere punten heel verschillend. Daarom moesten er compromissen gesloten worden en zijn de plannen in het regeerakkoord niet één op één hetzelfde als in ons eigen verkiezingsprogramma. Toch willen we verantwoordelijkheid dragen voor ons land. We zijn bereid lastige keuzes te dragen, omdat we vinden dat het geheel aan gemaakte afspraken goed is voor ons land.

Door het sluiten van het regeerakkoord kunnen we ook veel waardevolle punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen. Lees daarover ook wat Gert-Jan Segers hierover schreef: ‘Het regeerakkoord en onze idealen’Klik hier voor een selectie van punten uit het regeerakkoord waar we als ChristenUnie van zeggen: dit is waardevol.