Nog 9 dagen

dinsdag 04 september 2012 00:00

Het Meest Urgente onderwerp

In een campagne neem je deel aan een scale van verschillende activiteiten. Je staat er versteld van hoeveel clubs, genootschappen, inrichtingen, stichtingen in ons land een politiek debat houden. Organisaties vragen, wij politici draaien. Ik concentreer me op mijn eigen onderwerpen: buitenland, jongeren, asiel, omroepen en nu tijdelijk volksgezondheid. Daarnaast is er een ander, eigenaardig stramien waar je je als politicus soms moeilijk aan kunt onttrekken: je dient je te voegen in de onderwerpen die gelden als het Meest Urgent. In veel gevallen fungeren de media als aangever. Uiteraard komen dan onderwerpen als zorg, werk, woningmarkt en het oplosen van de schuldencrisis langs. Zeer urgente zaken voor ons allemaal. Maar ik vind dat we ook, zelfs in tijden van crisis, oog moeten houden voor mensen die het nog veel minder hebben dan wij. Daar mag het af en toe ook over gaan. Maar hier hier je geen woord over in de lijsttrekkersdebatten. We kunnen niet zwijgen over geloofsvervolging, armoedebestrijding, of over het leed van kinderen, of over de verwoestende gevolgen van drugs- en alcoholgebruik op zeer jonge leeftijd. De afgelopen week heb ik dan ook hier aandacht voor gevraagd.

Een debat met gegarandeerd een Meest Urgent Onderwerp was het Grote Zorgdebat in Nieuwegein. Met zo’n ruim duizend man in de zaal een grote bijeenkomst, live uitgezonden door politiek24, georganiseerd door gezamenlijke maarliefst 24 zorgclubs. De zaal aan de Blokhoeve zat tjokvol! Voor dit debat was zelfs een wachtlijst. Het tekent echter wel de belangstelling voor de zorg. Leuk om oud-collega André Rouvoet weer eens te spreken. Zo’n beetje alle politici die zich in de Tweede Kamer met het onderwerp bezighouden waren present. Ik heb het onder meer gehad over de de winst die behaald kan worden als we meer investeren in preventie. Daar heeft het kabinet Rutte juist op bezuinigd. Ik heb er ook voor gepleit om de gezondheidsrisico's die een ongezonde levensstijl nu eenmaal met zich meebrengt, zwaarder mee te laten wegen in de behandelvolgorde zoals dat nu al gedeeltelijk gebeurt bij IVF behandelingen en bij longtransplantaties.

Wiet maakt je dommer

Preventie betekent ook een duidelijke norm durven te stellen. Gezondheid van jongeren gaat me aan het hart. Het heeft helaas jaren geduurd voordat politici daadwerkelijk wilden ingrijpen in de wildgroei van drugs- en alcoholgebruik onder steeds jongere jongeren. Geen Urgent Onderwerp. Er ligt nu een Amerikaans onderzoek waarin glashard wordt aangetoond dat veel blowen tot hersenbeschadiging leidt. Hoe jonger hoe erger. Het is dus niet alleen slecht voor de gezondheid, maar ook voor de intelligentie. Zelf ben ik van mening dat de leeftijd om een coffeeshop te mogen betreden moet worden verhoogd naar 21 jaar. Op die manier komen we de gedoogellende misschien een beetje te boven. De vragen die ik hier samen met collega Wiegman met steun van het CDA over heb gesteld staan elders op mijn website.

Op naar Amnesty

Een ander belangwekkend debat in de voorbije week was het Grote Buitenland Debat van Amnesty en De Balie over mensenrechten. Alweer met hoofdletters geschreven. Amnesty komt goed op voor de mensenrechten wereldwijd, rechten die na de oorlog zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de rechten van de mens. In Nederland vanzelfsprekend, want mensenrechten leunen voluit op het christendom. Niet pas de Franse Revolutie en de Verlichting maakten het besef wakker dat de mens drager is van universele rechten, nee, het gaat veel verder terug. Het was het Joods-christelijke idee van de mens die alleen en zelfstandig tegenover zijn Schepper en zijn naaste staat, dat maakte dat de mens werd erkend als individu bekleed met rechten. Als waardevol wezen in plaats van een onderdeel van een amorfe massa. Voor ons vanzelfsprekend. Maar op veel plekken elders in de wereld tellen veel individuen volstrekt niet mee. Vooral niet als ze anders zijn dan de meerderheid. Minderheden dus. Christenen. Dissidenten. Politieke gevangenen. Vrijdagavond, wederom in debatcentrum De Balie een debat over asiel, migrantie en ontwikkelingssamenwerking. Daar ook de stelling geponeerd dat god geen illegalen kent. Iedereen is van waarde met of zonder paspoort, vanuit de EU of erbuiten. Voor deze mensen wil ik blijven opkomen. Ook in deze weken. Onderwerpen met hoofdletters geschreven: Meest Urgent.

 

« Terug

Archief > 2012 > september