Stem ChristenUnie: voorkom seculier kabinet

Joel Voordewind - Foto Ruben Timmandinsdag 11 september 2012 00:00

De Meest Urgente Onderwerpen op de verkiezingspodia waren vooral zorg, de economische crisis, werk, de langstudeerboete en Europa. Over duurzaamheid wordt daarentegen weinig gerept. Merkwaardig! Ik was aanwezig bij Duurzame Dinsdag. Tijdens de Eerste Duurzame Troonrede die daar werd uitgesproken werd een indringend beeld geschetst van de ramp die op ons afdendert. Het ecologisch tekort is al 35 procent. Dat is nog eens andere koek dan de 3 procent van het Lenteakkoord. Alleen een dom kuiken kan niet zien dat economie en ecologie volstrekt met elkaar verstrengeld zijn. Ik heb daar, samen met Arie Slob, een artikel over geschreven: 'De wereld van voor de crisis komt niet terug'.

'Meer groei en meer consumptie', zo schreven we, 'is een riskante drug'. We moeten naar een duurzame economie, en dat betekent dat je wel de vruchten van de boom plukt, maar de boom zelf laat staan en beschermt. Maar wij kappen alles om! En zo razen we met grote snelheid op het ravijn af. Anders leven zal niet gemakkelijk zijn. Voor niemand. We zijn verwend geraakt met economische groei op de pof. Maar het is urgent, want God heeft ons maar één aardbol gegeven en geen drie. Wij moeten als goede hoeders zorgen voor die tuin die de aarde is. De ChristenUnie heeft duurzaamheid daarom als één van de belangrijke speerpunten.

Democratie op zijn Egyptisch: de sharia

Op donderdag was ik bij het CIDI Midden-Oosten debat in een afgeladen Rode Hoed. Het valt op hoeveel belangstelling er steeds is voor dit soort debatten. Politiek leeft en dat is goed, want er valt echt wat te kiezen. De ChristenUnie kwam overigens als tweede partij uit de bus onder de bezoekers. Daar ben ik blij mee. Het debat ging onder meer over de nederzettingen, de Arabische lente en Europa. Ik heb onze verbondenheid met het Joodse volk nog eens benadrukt. Ik heb er verder voor gewaarschuwd niet naïef te zijn over Egypte. Het wordt daar alleen maar minder. Het parlement staat er weer buiten spel en invoering van de sharia staat voor de deur. Laten we toch niet naïef zijn voor de gevaren van democratieën waar minderheden totaal niet tellen. Er dreigen op die manier nieuwe dictaturen. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat de Europese Unie alweer euro's wil weggeven aan Egypte. We moeten daar echt veel strakkere eisen aan stellen en altijd een koppeling leggen met mensenrechten. Dat kan niet anders! Het is tekenend dat er steeds meer asielaanvragen uit Egypte komen, vooral van Koptische christenen. Hun situatie is verschrikkelijk!  Het was al met al een nuttig debat, dat in zijn geheel te zien is op http://www.cidi.tv/video/cidi-verkiezingsdebat-2012-demissionair-minister-uri-rosenthal_1264, http://www.cidi.tv/video/cidi-verkiezingsdebat-2012-het-vredesproces_1265, http://www.cidi.tv/video/cidi-verkiezingsdebat-2012-wat-kan-europa_1266 en http://www.cidi.tv/video/cidi-verkiezingsdebat-2012-de-arabische-lente_1267

De dreiging van combinatie VVD/PvdA

Op vrijdagochtend was ik te gast bij Wakker Nederland. Ik heb daar onder meer gewaarschuwd voor een kabinet van PvdA en VVD en de gevolgen voor het gezin. Maar er is nog iets anders. De socialisten en liberalen zijn ook seculier. Daarin vinden ze elkaar nou juist weer wel. Dan hoeven ze niet technocratisch te doen, maar dan kunnen ze vol op het orgel. Dat is een groot risico. Daarom heb ik gewaarschuwd voor de gevolgen voor het gezin. Zeker de liberalen zien ons Nederlanders het liefst als hyperindividualisten.  Allemaal als individu op ons eigen kleine eilandje. De bezuinigingen op het gezin zullen dan niet lang op zich laten wachten. Duurzaam voor elkaar zorgen krijgt geen prioriteit boven het individu. Maar we leven niet alleen voor onszelf, we moeten zorgen voor elkaar. Er is al zoveel eenzaamheid en zoveel versnippering. Verder zullen VVD en PvdA ongetwijfeld de studenten een extra schuld van 13.000 euro in de maag splitsen met een leenstelsel. Volgens de HBO-raad zullen hierdoor zeker 20.000 studenten worden afgehouden van studeren. Zo wordt studeren weer iets voor als je rijke ouders hebt. Ook christelijke organisaties in de zorg, het onderwijs en het jongerenwerk moeten dan het ergste vrezen. Hun subsidies staan dan al snel op de tocht. Het is daarom belangrijk om het geluid van de ChristenUnie te versterken. Zodat er geen kabinet komt dat slechts stilstand brengt. Tegen het gevaar van opnieuw een kabinet dat alle christelijke veren heeft afgeschud. Geef daarom je geloof een stem en kies aanstaande woensdag voor de ChristenUnie!

 

« Terug

Archief > 2012 > september