ChristenUnie: geen steun voor noodfonds zonder voorwaarden

donderdag 06 oktober 2011 21:01

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de herziening van de raamwerkovereenkomst EFSF, het Europese noodfonds. De ChristenUnie heeft hiermee niet in kunnen stemmen. De ChristenUnie vindt het onverantwoord om, zonder de noodzakelijke duidelijkheid, nu al in te stemmen met een dergelijk vergaand voorstel. Tweede Kamerlid Carola Schouten: ,,Daarmee zwemmen we een fuik in waarvan niet uit te sluiten is dat we daar op termijn veel spijt van kunnen krijgen.”

De ChristenUnie heeft grote bezwaren bij het proces waarmee de Kamer geacht wordt in te stemmen met de herziene raamwerkovereenkomst EFSF, het Europese noodfonds. Het is nog steeds niet bekend onder welke condities het fonds zal gaan werken, desondanks wordt de Kamer gevraagd akkoord te gaan met ondermeer een verhoging van het garantieplafond van het fonds tot 98 miljard euro.

Schouten: ,,Het 21 juli pakket is nooit meer formeel aan ons voorgelegd, maar lijkt nu al achterhaald. Tegelijk bevat dit pakket elementen die samenhangen met het noodfonds. Het verlengen van de looptijden en het verlagen van de rente bijvoorbeeld. Echter, ook de guidelines zijn nog in z'n geheel niet uitgewerkt. Met andere woorden: het kabinet vraagt ons nu in te stemmen met een noodfonds, waarvan we nog niet weten hoe het ingezet gaat worden. Mijn fractie heeft grote bezwaren tegen deze volgordelijkheid. Een aantal fracties heeft gesteld dat er geen carte blanche gegeven mag worden. Door nu eerst een garantieplafond te verhogen naar bijna 100 miljard en dan pas over een paar weken te horen waar we het voor gaan inzetten, geeft het parlement het heft wel uit handen."

Ten aanzien van de inspraak van het parlement op de uitgaven uit het noodfonds, heeft de minister aangegeven dat hij beslissingen altijd zal voorleggen aan het parlement. Het noodfonds raakt echter het hoogste recht van het parlement, te weten het budgetrecht. Dat vereist een eigenstandige uitspraak van het parlement en niet een toezegging van de minister, hoe goed bedoeld ook. Daarom wil de ChristenUnie een wettelijke verankering dat besluiten over de uitgaven uit het noodfonds aan het parlement wordt voorgelegd.

Labels
Carola Schouten
Tweede Kamer

« Terug

Archief > 2011 > oktober

Geen berichten gevonden