Slob wil kabinet Rutte II bedienen met wijze lessen uit de Spreuken

tumb-ariedinsdag 13 november 2012 22:05

Arie Slob wil het nieuwe kabinet Rutte II een bijbelleesrooster meegeven voor hun ministerraad op vrijdag. Dat zei Slob tijdens het debat over de regeringverklaring woensdag in de Tweede Kamer. Slob: “Het zou geen kwaad kunnen als u iedere kabinetsvergadering begint met het lezen van een aantal Spreuken.”

Arie Slob: “Ik heb alvast een tekstvoorstel voor aanstaande vrijdag: Spreuken 19:2: ‘Zonder kennis van zaken helpt ook ijver niet en wie overhaast te werk gaat, maakt fouten’ - Ik ben bereid op verzoek voor de rest van de kabinetsperiode een leesrooster op te stellen.”

Slob begon zijn bijdrage aan het debat ook met een verwijzing naar het boek Spreuken. “Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder, een keur van raadgevers brengt het tot bloei”, citeerde de ChristenUnie-voorman uit Spreuken 11:14. “Ons land heeft een stabiel kabinet nodig, die de grote problemen van deze tijd daadkrachtig aanpakt. Burgers verwachten dat ook van ons.”

Volgens Slob heeft het nieuwe kabinet een regeerakkoord meegekregen dat ‘vooral via een uitruil op grote onderwerpen tot stand is gekomen’. “Dat is anders dan dat er gezocht is naar een gemeenschappelijke visie. Het uitruilen van onderwerpen klinkt in de gegeven situatie mooi, maar heeft ook iets kwetsbaars. We hebben het namelijk niet over een uitruilbeurs voor wintersportartikelen zoals die op verschillende plekken in ons land nu plaatsvindt, maar over het bestuur van ons land.  En een land ruil je niet uit, maar bouw je op. Bij opbouwen hoort een duidelijke visie. Geen uitruilvisie, maar een gemeenschappelijke visie op de toekomst van dit land dat verder gaat dan het huishoudboekje op orde brengen.”

Gerechtigheid
Wat de ChristenUnie betreft staat bij zo’n visie het woord ‘gerechtigheid’ centraal. “Je inzetten voor wat kwetsbaar is en vaak geen stem heeft. Onrecht bestrijden. Niet alleen in eigen land, maar ook daarbuiten. Recht doen aan mensen, aan volken, aan Gods mooie schepping. Als ChristenUnie zullen we  ‘goed’ noemen wat in onze ogen van uw beleidsvoorstellen goed is. Wij voeren geen oppositie om het oppositie voeren. Maar, u zult ons ook op uw weg vinden als in uw voorstellen mensen geen recht gedaan wordt”, hield Slob het kabinet voor.

Gezin
Slob vroeg in zijn bijdrage specifiek aandacht voor het gezin en gezinnen met kinderen met een beperking. Zij worden hard getroffen door de maatregelen van het kabinet, stelt Slob. “Wij missen gerichte aandacht voor het gezin in het kabinetsbeleid. Wel een nieuw ministerie voor ‘rijksdiensten’ maar geen ministerie met expliciete aandacht voor het gezin. Dat betreuren wij.”

Ontwikkelingssamenwerking
Ook stond Slob stil bij de onrechtvaardige bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. “Ik teken bij dezen namens de ChristenUnie krachtig protest aan tegen één van de meest onrechtvaardige maatregelen van het nieuwe kabinet, de nieuwe forse bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Een bezuiniging op de allerarmsten van de wereld. Gezinnen, mannen – vrouwen – kinderen – die dagelijks strijden voor hun leven. Omdat ze geen water, brood of een dak boven hun hoofd hebben en/of omdat er oorlog in hun land is. We verminderen rigoureus onze aandacht voor en steun aan hen omdat wij het zelf nu wat moeilijker hebben. Hoe rechtvaardig is dit?”

Nabestaanden en werklozen
Onrechtvaardig is volgens Slob de keuze van het kabinet om de Algemene Nabestaande Wet (ANW) maximaal 1 jaar te laten duren en zo dus te versoberen tot een niveau die straks voor hele schrijnende situaties kan zorgen. “Voelen we nog een verantwoordelijkheid voor de weduwnaars en weduwen in ons land”, vroeg Slob aan het kabinet.

Ook als het gaat om de maatregel met de Werkeloosheidwet (WW), ziet de ChristenUnie onrechtvaardige situaties ontstaan. Het kabinet wil de ww-duur verkorten tot maximaal in 1 jaar en mensen daarna op bijstandsniveau. “Als ChristenUnie vinden we dat mensen zo kort mogelijk in een uitkeringssituatie moeten zitten en geholpen moeten worden aan het werk te komen. Dat is iets anders dan in een tijd van oplopende werkloosheid fors de ww-duur te verminderen zonder dat er maatregelen worden genomen die de werkloosheid verminderen. Dit gaat keihard aankomen bij mensen die hun baan kwijtraken. Daar zit je dan als werkloze vader of moeder met opgroeiende kinderen, veel vaste lasten, zoals een koophuis dat je aan de straatstenen niet kwijt kunt. Hoe rechtvaardig is dit?”

Lees hier de volledige bijdrage van Arie Slob

Labels
Arie Slob
Crisis
Rutte 2
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Slob wil kabinet Rutte II bedienen met wijze lessen uit de Spreuken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012 > november

Geen berichten gevonden