ChristenUnie: zorgakkoord bevat verbeteringen, maar mist overlegpartners

carla324-04-2013 20:14 24-04-2013 20:14

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,Hoewel het zorgakkoord een belangrijke verbetering van het regeerakkoord is, zijn belangrijke partijen, namelijk cliëntenorganisaties en de gemeenten, nog niet betrokken. Er is in een tijd van crisis en oplopende werkloosheid veel te zeggen voor de gemaakte afspraken om meer banen in de zorg te behouden in ruil voor loonmatiging. Uit de gesprekken tijdens de ChristenUnie WMO-Tour blijkt hoe groot de zorgen zijn over de zorg voor mensen met een zware zorgvraag. Deze zorg wil het kabinet overhevelen naar de gemeente. Dat er door middel van het zorgakkoord gezocht is naar alternatieven geeft ons goede hoop.”

Hieronder de bijdrage van Carla Dik-Faber aan het Tweede Kamerdebat over het gesloten zorgakkoord tussen kabinet en sociale partners.

Het lijkt bijna alsof het sluiten van akkoorden ‘gewoon’ is. Maar dit is het niet. Het sluiten van akkoorden vergt lef. Dat ook partijen in de zorg elkaar hebben gevonden en verder kijken dan hun eigen belang is waardevol. Maar het heeft wel lang geduurd voordat het voor de ChristenUnie duidelijk was wie met wie aan tafel zat en waarover er precies werd onderhandeld. De informatie die we hierover ontvingen kwam niet van het kabinet maar konden wij wel via de media lezen. Waarom is voor deze weg gekozen?

Tien partijen vinden elkaar, maar de grootste zorg vakbond in de zorg ontbreekt. Wat is het oordeel van het kabinet over het feit dat de Abvakabo ontbreekt? Heeft het kabinet er alles aan gedaan om de Abvakabo binnen boord te houden? Hoe kan het, dat deze vakbond zaterdag wel het sociaal akkoord heeft ondertekend, maar het zorgakkoord laat lopen? Liep het uiteindelijk echt vast op de 20.000 of 30.000 ontslagen? Waar zat dit verschil van inzicht hem dan in? Of was er meer aan de hand? Graag een reactie.

Geen stakingen, maar overleg! Dit was dé retoriek in de debat over het sociaal akkoord: In de zorg hebben ook na het zorgakkoord beide: overleg én stakingen. Een andere belangrijke vraag voor vanavond is dus,  of er wel rust de sector is gecreëerd? Wat mijn fractie betreft stopt het gesprek niet na vandaag. Samen een lijn uitzetten is één, het kabinet moet ook bij de verdere uitwerking veelvuldig steun in het veld zoeken. Graag een reactie.

Toch kan mijn fractie wel degelijk spreken van een stukje rust en hoop . Er is heel veel onrust over de plannen van dit kabinet over de zorg. De ChristenUnie houdt dit voorjaar een WMO-tour en waar we ook komen wordt aan de bel getrokken. Dat er dus gezocht is naar alternatieven voor het regeerakkoord is positief. De nullijn is van tafel en komt niet meer op tafel, wel wordt er door middel van loonmatiging geld gevonden om bezuinigingen in de zorg af te zwakken en worden meer banen behouden. Er zal een ruimere aanspraak blijven op intramurale zorg. De voorgenomen extramuralisering wordt verzacht. Er wordt een veel gevraagd stukje maatwerk toegepast.  Ik kan jullie vertellen dat hier heel veel mensen blij mee zijn. Mensen die in de zorg werken en mensen die zorg ontvangen. De helft van de bezuinigingen op de thuishulp wordt teruggedraaid. Er is een jaar uitstel voor de bezuinigingen op de dagbesteding, persoonlijke verzorging en de thuishulp.

Maar er zijn ook veel vragen. Kan er uitsluitsel gegeven worden in hoeverre de additionele 1 mrd aan maatregelen waarover het kabinet ons ook vandaag heeft geïnformeerd middels het stabiliteitsprogramma niet binnen de zorgsector verhaald worden? Anders was dit neem ik aan onderdeel van het zorgakkoord geweest? Hoe zit het met de eerdere afspraken over palliatieve zorg? Hoe zit het met de tariefmaatregel voor het pgb? 

Hoe gaan we verder? Het is nog te vroeg om elke maatregel te omarmen en vandaag is te kort dag om alle gevolgen van het akkoord te overzien. Hiervoor is meer tijd nodig. De hervormingen in de zorg zijn geen haastklus. Daarom staat voorop dat er nog veel gesprekken gevoerd moeten worden. Zo zijn cliëntenorganisaties en gemeenten nog niet betrokken bij het akkoord en hangt dit akkoord ook samen met de langverwachte visie op de langdurige zorg van dit kabinet. Hierover horen we later deze week, zo is ons per brief vandaag duidelijk geworden, meer.  Dan blijven de geplande hoorzittingen nodig!

Daarnaast zijn belangrijke zorgen van mijn fractie voor het behoud van eigen regie en keuzevrijheid voor onder andere identiteitsgebonden zorg zijn nog niet weggenomen. Ook neemt de druk die bij informele zorg, bij mantelzorgers komt te liggen niet af door middel van dit akkoord. Mogen wij ook op deze punten ook samenwerking met de sector verwachten van de staatssecretaris?

Labels
Carla Dik
Crisis
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: zorgakkoord bevat verbeteringen, maar mist overlegpartners'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2013 > april

Geen berichten gevonden