ChristenUnie blikt vooruit op zorgdebat met zorginstellingen

banner Zorg Welzijn en Sportwoensdag 05 juni 2013 12:03

In voorbereiding op het zorgdebat in de Tweede Kamer op 10 juni gaat de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie voorbeschouwen met christelijke zorginstellingen. De afgelopen maanden zijn Arie Slob en Carla Dik het land doorgereisd om te praten over de kabinetsplannen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daar spraken zij met zowel zorgaanbieders als zorgontvangers over de overheveling van de AWBZ naar de WMO. Keer op keer kwam daaruit naar voren dat keuzevrijheid van de cliënt voor identiteitsgebonden zorg de aandacht van de ChristenUnie en de Tweede Kamer verdient.

Als vervolg op de uitkomsten van deze WMO-tour ontvangen fractievoorzitter Arie Slob en Kamerlid Carla Dik-Faber aanstaande donderdag verschillende vertegenwoordigers van christelijke zorginstellingen om met hen verder te praten. Onder andere het Leger des Heils, de Lelie Zorggroep en Stichting Present Den Haag schuiven aan om na te denken over de richtinggevende uitspraken die de Kamer zou moeten doen in het licht van de voorstellen van dit kabinet en de bijkomende gevolgen. Verder zal er van gedachten gewisseld worden over de (on)mogelijkheden voor identiteitsgebonden zorginstellingen om in te spelen op de nieuwe situatie.

Meer informatie over de WMO-tour.

Labels
Crisis
Tweede Kamer
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie blikt vooruit op zorgdebat met zorginstellingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2013 > juni

Geen berichten gevonden