ChristenUnie wil 1300 kleine scholen overeind houden

Schooltasjes-kapstok-APR_519226-06-2013 17:29 26-06-2013 17:29

De ChristenUnie gaat staatssecretaris Dekker oproepen om de kleine scholen overeind te houden. Tweede Kamerlid Joel Voordewind: ,,1300 kleine scholen staan onder druk. De staatssecretaris wil weliswaar de 100-leerlingengrens niet invoeren, maar het schrappen van de kleine scholentoeslag betekent alsnog het einde van veel kleine scholen. De discussie moet niet gaan over de aantallen leerlingen op een school, maar over de kwaliteit van onderwijs. 93,5% van de kleine scholen heeft de kwaliteit op orde.”

De ChristenUnie heeft daarom drie belangrijke eisen voor de staatssecretaris bij de plannen over de kleine scholentoeslag. De fusietoets niet invoeren, maar de keuzevrijheid bij de schoolbesturen laten liggen. Voordewind: ,,De staatssecretaris stuurt teveel aan op een gedwongen fusie. Het openhouden van locaties wordt op die manier financieel onmogelijk gemaakt.” Ook moet de toeslag volgens de ChristenUnie rechtstreeks naar schoolbesturen, niet naar overheden of samenwerkingsverbanden. De autonomie van schoolbesturen moet in stand blijven, er moet geen overheidssturing komen op schoolspreiding. En de kleine richtingen moeten (financieel) open kunnen blijven, ook in niet-krimpgebieden.  Voordewind: ,,Kleine richtingen zijn van grote waarde in ons onderwijsbestel. Het zorgt voor keuzevrijheid en voor scholen met een duidelijke identiteit, die aansluit bij de levensovertuiging van veel ouders.”

Voordewind: ,,De staatssecretaris is van plan de toeslag te gaan richten op krimpgebieden. Scholen van kleine richtingen in niet-krimpregio’s dreigen het onderspit te gaan delven, terwijl bijvoorbeeld ook in de Randstad kleine leefgemeenschappen en kleine scholen zijn.” Het gaat bijvoorbeeld om gereformeerde, evangelische of vrije scholen.

Labels
Crisis
Joël Voordewind
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil 1300 kleine scholen overeind houden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2013 > juni

Geen berichten gevonden