Bijdrage Carola Schouten aan debat Griekenland: 'We moeten nu voor een andere richting kiezen. In het belang van de Grieken. In het belang van Europa.'

carola-schouten-banner-944x390donderdag 16 juli 2015 14:24

Het Griekse parlement heeft vannacht ingestemd met een bezuinigings- en hervormingspakket, wat het helemaal niet wil. Sterker nog: waar degene die het namens de Grieken heeft getekend – premies Tsipras – niet in gelooft.

Bovendien een pakket waarvan de realiteitszin door vrijwel iedereen wordt betwist en waarvan het de vraag is of het überhaupt datgene oplevert wat het beoogt: een Griekse economie die mee kan doen in de eurozone. En voordat het zover is trekken de maatregelen een enorme wissel op de Griekse bevolking. Mensen zijn murw gebeukt. De armoede groeit. Er komen steeds meer verhalen over ouderen die geen rekeningen meer kunnen betalen en geen elektriciteit meer geleverd krijgen. Over kinderen die honger hebben. Ja, er zijn zaken die fundamenteel fout zitten in Griekenland. Dat de belastinginning nog steeds niet werkt (dat is in de afgelopen vijf jaar niet van de grond gekomen, waar is het vertrouwen op gebaseerd dat het nu wel lukt?). Dat er vriendjespolitiek heerst en dat de grootste reders worden ontzien. Dit moet aangepakt worden! Maar op dit moment betalen de gewone Grieken de rekening. Een hele zware rekening.

Aan de andere kant staan de democratische verhoudingen in Europa onder druk. De vraag is hoe soeverein landen nog zijn als er voor hen bepaald wordt dat er bv staatsbezittingen verkocht gaan worden. Dat er in bizar korte tijd allerlei maatregelen moeten worden genomen, die van bovenaf worden opgelegd. Democratie onder dwang, is geen democratie meer. Dat is de gevaarlijke precedent die hier ook vanuit gaat. Voor heel Europa.
Als we concreet kijken wat er afgesproken is, moet je concluderen dat het een kansloze weg is waarvoor gekozen is:
Wat doen de maatregelen?

- Ze vergroten de Griekse schuld met nog eens 80 miljard. Waarmee de schuld op 200% van het Griekse BNP gaan uitkomen. Volkomen onhoudbaar dus, ook volgens het IMF.
- Er worden maatregelen afgedwongen die de economie moeten moderniseren. Maar die zo ingrijpend zijn dat andere landen er jaren en jaren over gedaan hebben ze door te voeren.
- Staatsbezittingen moeten verkocht worden, waarbij een volstrekt onrealistische opbrengst is ingecalculeerd. Hiernaast: er zijn goede redenen om bepaalde strategische publieke bezittingen publiek te houden. Zoals we daar ook in ons eigen land voor hebben gekozen (Schiphol, havens). Maar dat geldt dus niet voor de Grieken.. Wat gebeurt er als de 50 miljard opbrengst niet gehaald gaat worden?
- Er wordt niet gesproken over schuldkwijtschelding, tenminste: er wordt heel misschien over nagedacht als alle maatregelen door de Grieken zijn geimplementeerd. Maar het IMF heeft al gezegd dat er schuld kwijtgescholden moet gaan worden. Nederland hechtte altijd zeer sterk aan betrokkenheid van en de adviezen van het IMF. Wat doet het met dit advies? En houdt het kabinet vast aan de lijn dat het alleen meedoet, als het IMF ook meedoet?

Gelooft het kabinet werkelijk dat het pakket dat is afgesproken, succesvol zal zijn? Kan het kabinet garanderen dat we na de zomer hier weer bij elkaar zitten om te concluderen dat het toch niet genoeg is? Wordt er uitgesloten dat er straks toch weer meer leningen naar Griekenland moeten?

Voordat de onderhandelingen over het ESM-programma gaan starten, moet er een overbruggingskrediet komen. Hierover is nog veel onduidelijk. Om hoeveel geld gaat het nu? 7 miljard of 5 miljard? En wordt het inderdaad uit het EFSM-fonds betaald? Gaan de niet-euro landen hiermee akkoord? En wat zal het Nederland nog gaan kosten?

Vz, de overeenkomst die nu gesloten is biedt geen duurzame oplossing. Het is gebaseerd op wantrouwen, trekt een zware wissel op de bevolking en de democratische verhoudingen in Europa. Bovendien biedt het geen zekerheid of hiermee de Griekse economie wel op de rails komt. Er wordt niet gesproken over schuldkwijtschelding, terwijl alom bekend is dat de schuld onhoudbaar is. Tegelijkertijd lenen we wederom miljarden euro’s aan de Grieken, waarmee de schuld op 200% van het BNP terecht komt. De ‘kwaal’ wordt met het hetzelfde – bewezen onwerkbare – middel bestreden als alle jaren ervoor.
We moeten nu voor een andere richting kiezen. In het belang van de Grieken. In het belang van Europa. Geef Griekenland meer kans op herstel van de economie buiten de eurozone. Waarborg hierbij schuldkwijtschelding. En zorg dat er een humanitair programma komt vanuit de EU voor de Griekse bevolking.

Labels
Carola Schouten

« Terug

Reacties op 'Bijdrage Carola Schouten aan debat Griekenland: 'We moeten nu voor een andere richting kiezen. In het belang van de Grieken. In het belang van Europa.''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2015 > juli

Geen berichten gevonden