Schriftelijke vragen Eppo Bruins over het bericht «Departementen blokkeren fusie van ZonMW en NWO»

13-03-2018 00:00 13-03-2018 00:00

Schriftelijke vragen Eppo Bruins aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerstuknr. 2018Z04421

Vraag 1
Kent u het bericht «Departementen blokkeren fusie van ZonMW en NWO»? 1)

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat het besluit om de fusie tussen de twee organisaties te stoppen, afkomstig is uit de departementen en dat de organisaties zelf verrast werden?

Vraag 3
Kunt u bevestigen dat de fusie nodig werd geacht omdat «op deze wijze discipline overstijgende programmering en NWO-brede interdisciplinaire samenwerking maximaal (worden) ondersteund»? Wat is er in de omstandig-heden en ambities veranderd dat dit blijkbaar niet langer nodig geacht wordt?

Vraag 4
Klopt het dat cultuurverschillen te groot waren om op dit moment de voorgenomen fusie door te laten gaan? Deelt u de mening dat cultuurver-schillen in dit geval juist een extra reden zouden moeten zijn om nauwer te gaan samenwerken, zoals afgesproken met de organisaties en besloten in het kabinet?

Vraag 5
Kunt u bevestigen dat in de transitie van de NWO-organisatie ook andere, soortgelijke organisaties inmiddels zijn ingevoegd als NWO-domein, zoals de Technologiestichting STW, waarvan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat mede-financier en mede-verantwoordelijke is? Waarom waren de invoeging en de cultuurverschillen daar geen probleem?

1) Onderzoek Nederland, 23 februari 2018

Informatie

« Terug

Nieuwsarchief > 2018

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari