Schriftelijke vragen Stieneke van der Graaf over het bericht «Spreekuurrechter stopt, ondanks succes»

vrijdag 20 april 2018 00:00

Schriftelijke vragen Stieneke van der Graaf aan de Minister voor Rechtsbescherming

Kamerstuknr. 2018Z07538

Vraag 1
Kent u het bericht «Spreekuurrechter stopt, ondanks succes»? 1)

Vraag 2
Klopt het, dat het bij de spreekuurrechter ging om een proef met een eindmoment? Wordt deze proef ook geëvalueerd?

Vraag 3
Op welke wijze worden de resultaten van deze proef betrokken bij de uitwerking van de passage in het regeerakkoord, waarin gesteld wordt dat maatschappelijk effectieve rechtspraak innovatieve wetgeving vereist die ruimte biedt aan de rechter te experimenteren met eenvoudige procedures die partijen bij elkaar brengen en conflicten niet op de spits drijven?

Vraag 4
Welke mogelijkheden heeft de rechtbank Noord-Nederland om verder vorm te geven aan snelle, laagdrempelige en eenvoudige geschilbeslechting door de rechter? Behoort een vervolg van de proef met de spreekuurrechter ook voor de rechtbank Noord-Nederland tot de mogelijkheden?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Nispen (SP), ingezonden 11 april 2018 (vraagnummer 2018Z06702).

1) http://www.lc.nl/friesland/Spreekuurrechter-stopt-ondanks-succes-23094095.html

Informatie

« Terug

Nieuwsarchief > 2018

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari