ChristenUnie faliekant tegen studieschuldenstelsel

Joel Voordewind - Foto Ruben Timman13-02-2013 11:58 13-02-2013 11:58

Kamerlid Joël Voordewind heeft zich vandaag uitgesproken tegen invoering van het studentenleenstelsel. Minister Bussemaker hoeft dan ook niet aan te kloppen bij de ChristenUnie om een meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer. ,,De gemiddelde studieschuld van afgestudeerden is op dit moment zo’n 14.000 euro. Daar komt minstens 14.000 euro schuld bij als het aan de coalitie ligt. Dat is de zure uitkomst van afschaffing van de langstudeermaatregel. Het zet de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder grote druk en het veroorzaakt een nieuwe schuldenberg.”


De ChristenUnie organiseerde vorige week een hoorzitting over de gevolgen voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en schulden van studenten. In het najaar heeft de Kamer de motie Slob aangenomen over het in kaart brengen van de gevolgen van het leenstelsel en de bezuiniging op de OV-kaart. Nog steeds ontbreekt inzicht in de gevolgen van de kabinetsmaatregelen.

Voordewind vindt de cijfers die minister Bussemaker levert niet overtuigend. “De plannen zijn niet goed doordacht. Het kabinet levert geen overtuigende cijfers over de gevolgen voor studieschulden, toegankelijkheid van onderwijs en de OV-jaarkaart.” We weten niet precies wat de gevolgen van een leenstelsel zijn, zegt Voordewind: “De minister rekent met een papieren werkelijkheid.  Er is gerekend met een studieduur van 3 jaar, terwijl veel studenten 4 jaar of langer studeren. Ook de invloed van de rentestand is niet meegerekend, die is nu historisch laag.  Het heeft geen zin om een debat te voeren op basis van onvolledige cijfers.”

Rondetafelgesprek

De ChristenUnie organiseerde vorige week een hoorzitting over de gevolgen voor de toegankelijkheid en schulden van studenten. Er leven vooral zorgen over de toegang tot hoger onderwijs voor lagere en middeninkomens, voor jongeren met lageropgeleide ouders. Er zijn ook zorgen over het effect op studiekeuze. LSVb en FNV Jong melden al in hun onderzoek dat veel studenten gaan kiezen voor een studie met een lage studielast, zodat ze kunnen werken. “Dat is funest voor tekorten in bepaalde sectoren op de arbeidsmarkt, zoals de technieksector”, aldus Voordewind.

Schulden

Er gaat een gigantische nieuwe schuldenberg ontstaan door invoering van het leenstelsel. De ChristenUnie heeft grote moeite om jongvolwassenen met dit soort schulden op te zadelen. Voordewind: “Deze mensen gaan de arbeidsmarkt en woningmarkt op met een schuld van tienduizenden euro's. Bovendien hoor ik telkens het argument dat hogeropgeleiden een goed salaris gaan verdienen, zodat ze het makkelijk terug kunnen betalen. Maar geldt dat ook voor middeninkomens? De leraar en de verpleger betalen net zo zwaar terug als de manager of ingenieur. Voor jonge gezinnen met een hypotheek kan dat een forse last zijn.”

Chronische ziekte

De ChristenUnie vraagt in het bijzonder aandacht voor de groep studenten met een functiebeperking of een chronische ziekte. “Deze groep dreigt extra geconfronteerd te worden met schulden omdat zij vaak langer over hun studie doen en daarom nog meer moeten lenen. Voor hen staat de toegankelijkheid van het onderwijs zwaar onder druk.”

OV-kaart

Het is bovendien onduidelijk hoe de bezuiniging op de OV-kaart door gaat werken. Met bezuinigingen op de OV-kaart heeft de student geen goedkope keuze meer: bij je ouders blijven wonen of uitwonend zijn worden beide een dure grap.

Jongerenorganisatie PerspectieF maakt met deze banner duidelijk dat zij niet blij zijn met het leenstelsel.

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari