Inbreng Gert-Jan Segers inz. Tijd. regels experimenten met stembiljetten en centrale stemopneming

18-04-2013 00:00 18-04-2013 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Onderwerp:   Tijdelijke regels voor experimenten met stembiljetten en een centrale stemopneming (Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming)

Kamerstuk:    33 573

Datum:            18 april 2013

De leden van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel dat strekt tot het tijdelijk kunnen experimenteren met een nieuw model stembiljet voor kiezers in het buitenland en een centrale opzet van stemopneming.

Genoemde leden vragen zich af of  bij het experiment voor kiezers in het buitenland wel voldoende recht wordt gedaan aan het lijstenstelsel zoals dat in Nederland geldt. Een stem die enkel is uitgebracht op een lijst en vervolgens niet op een kandidaat wordt in het voorstel automatisch toegekend aan de lijsttrekker. Genoemde leden vragen of het hypothetisch mogelijk is dat de lijsttrekker verkozen wordt door toerekening van de stemmen van een groot aantal kiezers die niet op een kandidaat hebben gestemd, terwijl andere kandidaten op de lijst meer of evenveel stemmen per persoon hebben ontvangen via directe voorkeursstemmen. Genoemde leden vragen zich af of de toerekening van deze stemmen aan de lijsttrekker anderszins tot nadeel kan strekken van de overige kandidaten op de lijst.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari