Samen inburgeren in Barneveld

DUO-project-Kamman-683619-12-2013 15:37 19-12-2013 15:37

Het bevlogen ChristenUnie-lid Jannine Kamman uit Barneveld runt een van de meest succesvolle datingbureau’s van Nederland. Zij koppelt nieuwkomers in ons land aan Nederlanders om ze te helpen met de inburgering in het zogenoemde Duo-project. Een mooi voorbeeld van hoe de participatiesamenleving eruit kan zien.

Kamman is er vast van overtuigd dat ze door haar werk de lokale samenleving vooruit helpt. Wat ooit begon met het geven van Nederlandse les aan Turkse en Marokkaanse vrouwen groeide in 2005 uit tot een breed opgezet integratieproject waar Nederlanders inburgeraars van over de hele wereld op weg helpen. Iraniërs, Bulgaren, Polen, Kenianen, Russen en nog veel meer nationaliteiten. Ieder met zijn eigen verhaal en achtergrond. Inmiddels zijn al ruim 100 inburgeraars geholpen. De redactie spreekt met haar over dit initiatief dat inmiddels een begrip is in Barneveld en omgeving.

Wat is  het Duoproject?
“Het is een vrijwilligersproject waarbij ik een Nederlandse vrijwilligster koppel aan een inburgeraar.  Daarbij let ik er op dat ze goed bij elkaar passen qua omstandigheden en interesses. De bedoeling is dat ieder duo een jaar met elkaar optrekt en gemiddeld iedere 14 dagen iets onderneemt. Dat moeten bij voorkeur hele gewone dingen zijn die passen in je leven, zoals naar de markt gaan, samen koken, naar je koorrepetitie, de bibliotheek, een boswandeling enz. En als je met je inburgeraar mee gaat naar een moskee kun je hem/haar ook gerust uitnodigen om eens met jou mee te gaan naar jouw kerk. Maar ga eerst maar eens met hen mee. Betoon respect over en weer”.

Zijn er ook mannen-duoprojecten?
“Jazeker, na drie groepen vrouwen ben ik ook begonnen met mannengroepen. De mannen kijken samen voetbal, ze klussen in huis en tuin,  nemen een kijkje op het werk en op de Nederlandse les, en vieren elkaars verjaardag mee. Alle vrijwilligers krijgen daarnaast een budget waarvan ze samen met de trein een grote stad kunnen bezoeken of bijv. naar de Keukenhof kunnen gaan.

Eigenlijk in het een soort ‘ maatjesproject’ dus.
“:Ja, maar met dit verschil dat de inburgeraars niet alleen met hun eigen duovriend(in) optrekken, maar er gratis  een heel netwerk bij krijgen. Want we ondernemen ook als groep (20 mensen) gezamenlijke activiteiten.  Activiteiten waarbij ze Barneveld en omgeving beter leren kennen en die weinig geld kosten: een wandeling, boerengolf. Deze onderlinge activiteiten zijn heel belangrijk voor het sociale welbevinden van de inburgeraars. Via deze contacten zoeken we voor hen ook naar stage-adressen en naar werk.

Is een dergelijk project belangrijk voor de samenleving?
“Jazeker. Ik wil een soort olievlek over Barneveld verspreiden. Want die Geert Wilders-gedachte moet uit de samenleving. Daarvoor moeten zoveel mogelijk mensen worden bereikt. Er ontstaat zo meer harmonie over grenzen en culturen heen. We integreren hiermee trouwens niet alleen tussen allochtone en autochtone Barnevelders, maar ook als Barnevelders onderling. Er is vaak sprake van een sterk gescheiden (kerkelijke) cultuur.  En nu trek je samen op. Dat geeft verbondenheid en begrip.”

Jouw project stond onlangs financieel op de tocht. Blijft jouw project bestaan de komende jaren? Is er nog wel een wettelijke  taak voor gemeenten om de kosten voor inburgeraars te dragen?
"De ChristenUnie heeft ons eind 2011 geholpen om de financiën die resteerden van dat jaar voor het Duoproject te behouden. Van dat geld hebben we de onkosten van Duoprojectgroep 9V kunnen betalen .De overheid heeft zich op dit moment helemaal teruggetrokken. Ik vind dat erg jammer. De persoonlijke begeleiding van nieuwkomers/inburgeraars bespaart de overheid veel geld. Maar –zeggen ze-  dat is moeilijk meetbaar voor hen. Door de recessie worden kwetsbare mensen op de laatste rang gezet.”

Wat ga je doen als de gemeente in de toekomst misschien niet meer wil bijdragen?
"
Ik ben een projectplan  gaan schrijven en op zoek gegaan naar fondsen.  Die stonden in eerste instantie niet negatief tegenover het Duoproject, maar konden niets doen omdat het op dat moment een persoonlijk initiatief leek. Om die reden is het Duoproject een Stichting geworden. Er is net een ‘Vrienden van het Duoproject’ opgestart waarbij we betrokkenen en buitenstaanders die ons integratieproject een warm hart toedragen, de mogelijkheid geven om jaarlijks een bedrag over te maken, waarvan we de onkosten van het Duoproject kunnen betalen.”

Trots
ChristenUnie-raadslid Heimen Schuring in Barneveld is enthousiast over het inburgeringsproject. "Dit is wat wij noemen participatie met het hart. In het verleden hebben wij al voor geld gezorgd voor dit project en daar zijn we nu weer mee bezig. Op dit moment is onze ChristenUnie-wethouder Hans van Daalen in gesprek met het bestuur van het Duo-project om ervoor te zorgen dat onze Barneveldse nieuwkomers ook de komende jaren kunnen rekenen op een duo-maatje. Het Duo-project is één van de initiatieven waar wij trots op zijn in Barneveld. In de komende verkiezingscampagne willen we benadrukken dat er heel veel goede dingen gebeuren in onze gemeente. Organisaties als het Duo-project gaan we in het zonnetje zetten, maar ook de vele vrijwilligers in onze gemeente gaan we vertellen dat we trots op hen zijn!"

« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari