Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers en Joël Voordewind over bericht "Mali missie in matig pak"

maandag 06 januari 2014 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Defensie en Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan de minister van Defensie  

Onderwerp:   Het bericht «Mali missie in matig pak»

Kamerstuk:    2014Z00057

Datum:            6 januari 2014

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen het artikel «Mali missie in matig pak»? 1) Herinnert u zich tevens de verworpen motie Segers over geen genoegen nemen met minimale kwaliteitseisen bij de aanschaf van materiaal? 2)

Vraag 2

Kunt u aangeven of er uit financiële overwegingen inderdaad gekozen is voor een uniform van inferieure kwaliteit uit China? Is het waar dat het dat het uniform Defender M., afkomstig van het Nederlandse bedrijf Ten Cate, meer veiligheid biedt aan militairen en om deze reden wordt afgenomen door verschillende NAVO-bondgenoten? Is het waar dat het uniform van Nederlandse makelij meer «vertragingseconden» biedt bij brand in het gevechtspak, zoals in het artikel wordt gesuggereerd? Zo niet, wat is dan wel de situatie?

Vraag 3

Bent u van mening dat, zoals ook in de bovengenoemde motie wordt verzocht, er niet genoegen genomen mag worden met minimale kwaliteitseisen wanneer de veiligheid van onze militairen in het geding is? Zo ja, hoe verhoudt dit zich dan tot de reactie vanuit uw ministerie in het bovengenoemde artikel: «Misschien is Defender M». een beter product, maar ook het huidige uniform voldoet aan de eisen»?

Vraag 4

Kunt u, zo nodig vertrouwelijk, de Kamer informeren op welke wijze u heeft gekozen voor het huidige uniform?

1) Telegraaf, 4 januari 2014

2) Kamerstuk 33 750 X, nr. 29

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari